> Podróż > Przygotowanie do podróży > Dokumenty podróży

DOKUMENTY PODRÓŻY

1) PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZED WYLOTEM

W celu usprawnienia systemu kontroli granic i przyspieszenia operacji związanych z odprawą biletowo-bagażową oraz wejściem pasażerów na pokład samolotu z/ do USA/ Kanada, władze amerykańskie proszą każdego podróżnego o podanie danych osobowych w momencie rezerwacji/zakupu biletu albo przynajmniej na 72 godziny przed planowanym wylotem: imię i nazwisko (zgodnie z paszportem), data urodzenia, płeć i redress number, jeżeli pasażer taki posiada (jest to numer nadawany podróżnym, którzy przez pomyłkę znaleźli się na liście osób z ograniczonym prawem wjazdu na teren USA).

Brak danych osobowych w rezerwacji może skutkować odmową wpuszczenia pasażera na pokład samolotu. W przypadku biletów zakupionych na stronie internetowej Alitalii albo poprzez nasze Call Center, prosimy o podanie wymaganych informacji w najbliższym biurze Alitalii.

Wymagane dane mogą zostać podane, zmodyfikowane bądź uaktualnione online albo poprzez Call Center.

2) PROGRAM ‘PODRÓŻ BEZ WIZY’ (Visa waiver program)

Jeżeli lecisz do Stanów Zjednoczonych na okres krótszy niż 90 dni, posiadasz już potwierdzony bilet powrotny i jesteś obywatelem kraju należącego do programu ‘Podróż bez wizy’ bądź urodziłeś się w jednym z tych krajów, możesz podróżować tylko z zezwoleniem ESTA, bez wizy wjazdowej, musisz jednak posiadać paszport:

  • biometryczny, wystawiony bądź odnowiony przed 26/10/05
  • ze zdjęciem cyfrowym, wystawiony bądź odnowiony między 26/10/05 a 25/10/06
  • elektroniczny, wystawiony bądź odnowiony po 26/10/06

Każdy pasażer, włączając dzieci i niemowlęta, musi posiadać indywidualny paszport spełniający wymienione wyżej kryteria. 
Kraje należące do programu ‘Podróż bez wizy’: Andora, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Korea Południowa, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Japonia, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Czechy, Malta, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Węgry. 

Jeżeli więc spełniasz wyżej wymienione warunki i wybierasz się do USA (dotyczy również połączeń tranzytowych), musisz poprosić o zezwolenie na podróż poprzez system E.S.T.A. ( Electronic System for Travel Authorization). Wniosek znajduje się na tej stronie Od 8 września 2010 r. pasażerowie muszą wnieść opłatę w wysokości $14 w celu otrzymania autoryzacji. Płatności można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej ESTA. 

Władze USA nie autoryzują wejścia na pokład samolotu bez zezwolenia ESTA.

3) PObranie odcisków palców bądź zdjęcia w formacie cyfrowym przy wjeździe do usa

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych pasażerowie muszą poddać się procedurze, wykonywanej przez urzędników imigracyjnych, przewidującej pobranie odcisków 10 palców lub zrobienie zdjęć w formacie cyfrowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dokumentów wymaganych przy wjeździe na teren Stanów Zjednoczonych, skontaktuj się z Konsulatem bądź Ambasadą USA.

4) podanie danych osobowych w przypadku podróży do kanady i japonii

Jeżeli lecisz do Kanady albo Japonii, musisz podać swoje dane osobowe: możesz to zrobić bezpośrednio tutaj.

DOWÓD osobisty i paszport

Dzięki układowi z Schengen, na granicach prawie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, nie ma już odprawy celnej i obywatele UE mogą podróżować jedynie z dowodem osobistym, ważnym na podróże zagraniczne.

Pełnoprawni członkowie strefy Schengen:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, plus Islandia i Norwegia (nienależące do Unii Europejskiej), Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Malta, Szwajcaria, Liechtenstein, Cypr (przewidywane wejście do strefy), Bułgaria (przewidywane wejście do strefy), Rumunia (przewidywane wejście do strefy). W krajach Unii Europejskiej, które nie podpisały układu (np. Irlandia i Wielka Brytania), tak jak i w krajach nienależących do UE, paszport jest obligatoryjny, jeżeli nie istnieją inne obustronne ustalenia. 

Wiza: pasażerowie, nie będący obywatelami żadnego z krajów należących do Unii Europejskiej, muszą postarać się o wizę w Ambasadzie bądź Konsulacie kraju, do którego się wybierają.

Ważny dowód osobisty i dokumenty

Zawsze sprawdzaj, przed rozpoczęciem podróży, jakich dokumentów będziesz potrzebował, aby wejść na teren kraju, do którego się wybierasz albo przez który podróżujesz.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wiz i niezbędnych dokumentów, przejdź na stronę SkyTeam.

Press Legal Info Privacy Security SkyTeam

© Copyright Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.

P. IVA 02500880121 Piazza Almerico da Schio Pal. RPU - 00054 Fiumicino (RM)