Регламенти, правила и процедури, които Alitalia следва при превоза на пътници и багаж, права на пасажерите и информация за получаване на помощ.

Цялата информация относно правилата за поверителност съгласно италианския закон D.LGS 30.06.2003 N.196, чл. 13


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ  

Нормите, които уреждат въздушния превоз между Alitalia и пасажерите, се регулират от общите условия за превоз, допълнен от регламентите за тарифи, приложими за конкретните билет и услуга за въздушен превоз.

РЕГЛАМЕНТИ, КОИТО УРЕЖДАТ ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА, НЕЙНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛОША УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ НА ПАСАЖЕРИ И БАГАЖ.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ КОМПЕНСАЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТТА

Законите се прилагат за превозвачи от Европейския съюз в съответствие с правата в ЕС и Монреалската конвенция.

КОМПЕНСАЦИЯ

Правилата, постановени от Регламента на ЕО 261/04, покриват обезщетение и помощ за пасажерите в случай на отказ за качване на борда, отмяна или забавяне на полети. За повече подробности разгледайте "X – ГРАФИК НА ПОЛЕТИ, ЗАБАВЯНИЯ И ОТМЯНА", цитирани в "Условия за превоз".

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МАРШРУТИ

Компенсация за определени маршрути

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ ПРЕВОЗВАЧИТЕ ОТ ALITALIA GROUP И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Прочетете Декларацията за информирано съгласие между Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. и асоциациите за защита на правата на потребителите, подписана на 5 юли 2010 г


Изтеглете ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

РЕГЛАМЕНТИ ЗА СПОГОДБА

На 19 юли 2010 г. Alitalia и водещите италиански асоциации за защита на потребителите подписаха Регламенти за Съвместна спогодба, които улесняват извънсъдебното уреждане на спорове между Авиолинията и потребителите чрез безплатна помощ от страна на Комисия за спогодба, създадена и управлявана съвместно от подписалите асоциации и Авиолинията.

Подписалите асоциации, 17 на брой, са: ACU, Adiconsum, Adusbef, Adoc, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento consumatori и Unione Nazionale Consumatori.

Регламентът е един от основните елементи на Декларацията за информирано съгласие, подписана на 5 юли 2010 г., и е в допълнение на спогодба, сключена в рамките на една година, за дефинирането на Харта на клиента за услугите и ангажимент за предоставяне на ясна информация на пасажерите по отношение на техните права. 

Alitalia е първата авиолиния, която подписва споразумение за спогодба и установява постоянен форум за преговори с асоциациите за защита на потребителите и счита, че тези методи са полезни за стимулиране подобряването на качеството, увеличаване нивото на удовлетвореност на клиентите и съкращаване на продължителността и цената на съдебните производства. Поели сме тези инициативи, като взимаме под внимание защитата и спазването на правата на клиентите. 

Потребителите могат да се обърнат към процедурите за спогодба, в случай че не получат отговор или получат такъв, който не ги удовлетворява, на своите искове, произлизащи от спорове по отношение на полети, извършени след 1 юли 2010 г. или в случай че са налице различия между задълженията и/или ангажиментите, поети от Alitalia и това, на което пасажерите са станали свидетели. 


Изтеглете пълната версия на РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА СПОГОДБА 

КАК СЕ ПОПЪЛВА ЗАЯВКА

За да се започне процедура за спогодба, трябва да попълните заявка до отдела за спогодби по един от следните начини: 

  • Онлайн, като щракнете тук 
  • чрез имейл до: conciliazione@alitalia.it 
  • чрез факс на номер: +39 06 6563 8015 
  • с препоръчано писмо с обратна разписка до: Ufficio di Conciliazione Alitalia S.p.A. / Associazione dei Consumatori c/o Alitalia S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 00054 – Fiumicino (RM), Италия

Можете също да позвъните на отдела за спогодби от 10:00 до 13:00 ч. от понеделник до петък на следния телефонен номер: +39 06 6563 8014. 

Изтеглете ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА ЗА СПОГОДБА