Признати кучета-придружители

Европейски регламент 1107/2006 изисква от авиолиниите да приемат безплатно признати кучета-придружители в салона и в багажното отделение. Определението за кучета-придружители е посочено в ECAC (Европейска конференция за гражданска авиация), Док. 30, Част I, Раздел 5: Улеснение на транспорта на лица с намалена подвижност, издание юни 2012 г.:

"Признато куче-придружител" означава кучета-водачи и други кучета-придружители, които са добре обучени да помагат на широк диапазон от хора с увреждания с ежедневните им задачи. Кучетата-водачи се обучават предимно да предоставят помощ при придвижването на незрящи или на частично незрящи хора от организация, приета от или обвързана с IGDF (Международната федерация на училища за кучета-водачи). Кучетата-придружители са обучени от организация, която отговаря на критериите за пълно членство на ADI (Международната организация за обучение на кучета-придружители).