Условия за допускане

Следните пасажери трябва да предоставят на авиолинията медицинско свидетелство: За да получите разрешение, трябва да отпечатате, попълните и помолите вашия лекар да подпише и подпечата Формуляр за медицинска информация (MEDIF) не по-рано от седем дни преди датата на пътуването. Формулярът MEDIF трябва да бъде изпратен до кол центъра по време на извършването на резервацията, за да бъде обработен от екипа за медицинско обслужване на Alitalia, най-малко 72 часа преди заминаването, изключвайки съботните дни и официалните празници, заедно с Формуляр A "Информация за клиенти, нуждаещи се от специална помощ". Ако се изисква медицинско свидетелство за превозването на пасажери на носилки, формулярът, изцяло попълнен, подпечатан и подписан от лекуващия лекар на пасажера, трябва да се предостави поне пет работни дни предварително, без да се броят съботите и официалните празници.

Използването на въздушен транспорт обикновено не е препоръчително при следните специфични клинични случаи за пасажери, които: