Регламенти и процедура за молба за възстановяване на средства

РЕГЛАМЕНТИВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

 • Ако закупената седалка с допълнителни удобства не ви бъде предоставена, имате право на възстановяване на сумата за посоченото място за определената посока в следните случаи:
  1. Alitalia отмени полета 
  2. Alitalia смени модела на самолета и самолетът, с който се извършва полета, няма седалки с допълнителни удобства
  3. Изпуснете свързващ междуконтинентален полет след полет, извършен от Alitalia или компания-партньор
  4. Има технически проблеми с избраната седалка
  5. Alitalia упражни правото си да определи или преразпредели седалката с допълнителни удобства преди или след качване по оперативни причини или съображения за сигурност
  6. Поради болест/смърт
   • На близки роднини като: съпруга, деца, включително осиновени, родители, братя/сестри, баби, дядовци, внуци, свекър, свекърва, зет, зълва, снаха; в този случай трябва да бъде предоставено доказателство за връзката със съответния сертификат (удостоверение за гражданско състояние или друг сертификат, издаден от местен съвет или регистратура)
   • На пътници с един и същ кода за резервация: независимо дали са роднини, или приятели
   • И в двата случая, ако не можете да пътувате поради болест или смърт на близък, трябва да предоставите валиден болничен сертификат или акт за смърт
   • Точката, която се отнася за "Поради болест/смърт" винаги следва текущите условия за превоз на пътници
 • Средствата няма да бъдат възстановени, в случай че условията, които се изискват и са пояснени в правилата за разпределяне на седалки с допълнителни удобства, не са покрити или в случай че пътникът реши да купи място в по-висока пътническа класа на борда.
 • Ако има технически проблеми с предварително избраното място, трябва незабавно да уведомите екипажа на самолета и да покажете касовата бележка. Екипажът ще направи необходимия доклад за процедурата по възстановяване на средства; ако не направите гореспоменатото съобщение, възстановяването на средства няма да бъде отпуснато