Правила и условия* За билети със спечелени мили, издадени от Отдела за обслужване на клиенти, не забравяйте да предоставите на оператора номера на документа за самоличност на притежателя на билета и номера на кредитната карта, която ще се таксува за летищните и допълнителни такси. Бордната карта и касовата бележка могат да се получат директно на гишето за чекиране.