ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПРОГРАМАТА MILLEMIGLIA

Присъединявайки се към програмата MilleMiglia, ставате част от ексклузивния свят, изпълнен с привилегии и специални услуги, който Alitalia е създала специално за вас и вашето семейство.
Присъединете се сега: ще получите ексклузивен бонус от 2000 мили за добре дошли, който ще се кредитира към вашия акаунт, ако летите с Alitalia или партньорските авиолинии или ако използвате услугите, предлагани от търговските партньори на програмата, в рамките на три месеца след регистрация.

Също така, ако сте на възраст между 14 и 25 години, можете да се присъдените към MilleMiglia Young: така ще можете да се възползвате от всички възможности, предлагани от програмата, както и от допълнителни привилегии и специални промоции.

Моля, обърнете внимание: не въвеждайте ударения или специални знаци (например Vigano, а не Viganò) и впишете вашия жилищен номер в пощенския адрес, ако е приложимо.
carta_alitalia  
 
1

ЛИЧНИ
ДАННИ

2

СЪОБЩЕНИЯ
И ПРЕДПОЧИТАНИЯ

3

РЕГИСТРАЦИЯТА Е
ЗАВЪРШЕНА

 
 

лични данни

За лица под 18 годишна възраст (непълнолетни лица с родител/настойник), които се регистрират в програмата MilleMiglia, предоставените лични данни са предмет на съгласието и отговорността на родителите или съответните попечители и се управляват от тях.

 
 
 
 
 
  •   
  •   
 
 
Пощенски адрес
  •   
 
  •   
 
 
 
 
 
 

Задължително само за страни, в които въвеждането на щат или област е задължително

 
 
Телефонен номер
 
 
 
 
Попълването на това поле означава, че може да получите телефонно обаждане от Alitalia.
 

Правила за поверителност за членове на MilleMiglia

 

Информация за обработването на лични данни

В качеството си на съвместни администратори на данни за програмата MilleMiglia, Alitalia S.p.A и Alitalia Loyalty S.p.A. заявяват, че предоставянето на лични данни, изисквани във формуляра за регистрация в програмата MilleMiglia, отбелязано със звездичка, (*) е задължително за завършване на регистрацията за участие в инициативите свързани с програмата, както и поради законови изисквания.

Отказът от предоставяне на изискваните лични данни, изцяло или отчасти, включително и в хода на програмата MilleMiglia, може да причини невъзможността от страна единствено на Alitalia, Alitalia Loyalty и на трети лица-доставчици на услуги да изпълняват Програмата в нейния смисъл изцяло или да изпълняват правилно изисквания етикет.

От друга страна, предоставянето на лични данни освен отбелязаните със звездичка (*) не е задължително и ако не ги предоставите, това няма да повлияе върху членството и участието в програмата MilleMiglia. Личните данни се обработват от Alitalia и Alitalia Loyalty в съответствие с регламентите за поверителност (италиански Законодателен указ 196/03).

По-долу може да се видят съответните главни отговорности на Alitalia и Alitalia Loyalty:

  • Alitalia е отговорна за управлението на инфраструктури, системи и свързаните с тях мерки за сигурност.
  • Alitalia Loyalty е отговорна за обработването на данни, използвани за управление на Програмата, и за връзките с клиентите.


За да упражните правата си съгласно член 7 на италианския Законодателен указ 196/03, можете да изпратите съобщение до следния имейл адрес: privacy@alitalia.it.

Ако искате, можете да прекратите вашето членство в програмата MilleMiglia по всяко време, като се свържете със специализирания Отдел за обслужване на клиенти, както и като изпратите имейл на следния адрес: privacy@alitalia.it.