Кой не може да използва уеб чекирането?

Уеб чекирането е достъпно за всички пасажери, които пътуват на полети, извършвани от Alitalia Group (AZ Alitalia, VE Volare, XM Alitalia Express/CAI First, CT Air One City Liner), с изключение на:


*Децата могат да използват уеб чекиране само ако са придружени от възрастен.

**Пасажерите, които се нуждаят от специална помощ, могат да заявят това, като се обадят на телефон 06 65640 поне 30 часа преди часа на заминаване на полета, за да се гарантира получаването на помощ според техните нужди от момента на чекиране до качване на борда.