Limitele compensaţiilor şi ale răspunderii

Această notificare rezumă legislaţia aplicabilă companiilor aeriene din UE, în conformitate cu legislaţia UE şi Convenţia de la Montreal.

COMPENSAŢIILE ÎN CAZ DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ
Nu există limite financiare aplicabile răspunderii în caz de vătămare corporală sau deces al unui pasager. Compania aeriană nu poate contesta compensaţiile în valoare de 113.100 SDR (echivalent aproximativ în monedă locală). Dacă suma este mai mare, compania aeriană poate contesta o solicitare de compensare numai dacă poate dovedi că nu poartă responsabilitatea pentru daunele survenite.

PLĂŢILE ANTICIPATE
În cazul decesului sau al vătămării corporale a unui pasager, compania aeriană are obligaţia de a înainta o plată anticipată persoanei care are dreptul la compensaţie, în termen de 15 zile de la identificarea acesteia, pentru ca aceasta să îşi poată suporta cheltuielile imediate. În caz de deces, plata anticipată nu poate fi mai mică de 16.000 SDR (echivalentul aproximativ în moneda locală).

ÎNTÂRZIERILE LEGATE DE TRANSPORTUL PASAGERILOR
În caz de întârziere, compania aeriană este răspunzătoare, cu excepţia cazului în care a adoptat toate măsurile posibile pentru a evita întârzierea sau a cazului în care adoptarea unor astfel de măsuri a fost imposibilă. Răspunderea pentru acest tip de daune este limitată la 4.694 SDR (echivalentul aproximativ în moneda locală).

ÎNTÂRZIERILE LEGATE DE TRANSPORTUL BAGAJELOR
În caz de întârziere, compania aeriană este răspunzătoare, cu excepţia cazului în care a adoptat toate măsurile posibile pentru a evita întârzierea sau a cazului în care adoptarea unor astfel de măsuri a fost imposibilă. Răspunderea pentru acest tip de daune este limitată la 1.131 SDR (echivalentul aproximativ în moneda locală).

DISTRUGEREA, PIERDEREA SAU DETERIORAREA BAGAJELOR
Compania aeriană este răspunzătoare în caz de distrugere, pierdere sau deteriorare a bagajelor în limita sumei de 1.131 SDR (echivalentul aproximativ în moneda locală). În cazul bagajelor de cală, compania aeriană este răspunzătoare chiar dacă vina pentru evenimentul respectiv nu îi aparţine, cu excepţia cazului în care bagajul în cauză prezenta defecte. Compania aeriană este răspunzătoare pentru bagajele neînregistrate numai dacă vina pentru evenimentul în cauză îi aparţine.

LIMITE EXTINSE ALE RĂSPUNDERII PRIVIND BAGAJELE
Pasagerii pot beneficia, de asemenea, de extinderea răspunderii privind bagajele prin înregistrarea unei declaraţii speciale de valoare, nu mai târziu de momentul check-inului, şi plata unei sume suplimentare.

RECLAMAŢIILE PRIVIND BAGAJELE
În caz de deteriorare, întârziere, pierdere sau distrugere a bagajelor de cală, pasagerul poate trimite companiei aeriene o reclamaţie scrisă. În caz de deteriorare a bagajului de cală, pasagerul trebuie să trimită o reclamaţie scrisă în termen de şapte zile sau, în cazul bagajelor deteriorate şi întârziate, în termen de douăzeci şi una de zile de la livrarea bagajului.

RESPONSABILITATEA COMPANIEI AERIENE CONTRACTANTE ŞI A COMPANIEI AERIENE OPERATOARE
În cazul în care compania aeriană care operează zborul nu este aceeaşi cu cea contractantă, pasagerul are dreptul de a trimite ambelor companii solicitarea de daune. Compania aeriană contractantă este cea al cărei nume sau cod apare pe biletul de zbor.

LIMITE DE TIMP PENTRU DAUNE
Procedurile legale pot fi iniţiate în termen de doi ani de la data sosirii sau de la data programată a sosirii. Legile aplicabile situaţiilor de mai sus se bazează pe Convenţia de la Montreal din data de 28 mai 1999 şi sunt implementate în Comunitatea Europeană prin Regulamentul CE nr. 2027/97, modificat prin Regulamentul CE nr. 889/2002 şi prin legi separate ale statelor membre.