Reglementările, regulile şi procedurile urmate de Alitalia privind transportul pasagerilor şi al bagajelor, drepturile pasagerilor şi informaţii privind modul în care puteţi obţine asistenţă.

Toate informaţiile privind politica de confidenţialitate, conform decretului italian de lege nr. 196/30.06.2003, art. 13


AFLAŢI MAI MULTE  

Contractul de transport aerian încheiat între Alitalia şi pasager este reglementat de contractul Condiţiilor generale de transport, la care se adaugă Reglementările privind tarifele aplicabile serviciului de transport aerian în cauză şi biletului respectiv.

REGLEMENTĂRILE CARE PRIVESC RESPONSABILITATEA OPERATORILOR, LIMITELE ACESTORA ŞI COMPENSAŢIILE PENTRU NEPLĂCERILE CAUZATE PASAGERILOR, LEGATE DE TRANSPORTUL AERIAN AL PASAGERILOR ŞI AL BAGAJELOR.

LIMITELE COMPENSAŢIILOR ŞI ALE RĂSPUNDERII

Legile aplicabile operatorilor aerieni din Uniunea Europeană, în conformitate cu drepturile cetăţenilor UE şi Convenţia de la Montreal.

COMPENSAŢIA

Regulile stabilite prin Regulamentul CE 261/04 în privinţa compensaţiei şi a asistenţei oferite pasagerilor în cazul în care acestora nu li se permite îmbarcarea şi în caz de anulare sau întârziere a unui zbor. Pentru detalii, consultaţi „X – ORARELE DE ZBOR, ÎNTÂRZIERILE ŞI ANULAREA” din cadrul Condiţiilor de transport.

COMPENSAŢIILE PENTRU SEGMENTE SEPARATE DE ZBOR

Compensaţiile pentru segmente separate de zbor

INFORMAŢII PRIVIND PROCEDURILE DISPONIBILE PENTRU REZOLVAREA ÎN AFARA CURŢILOR DE JUSTIŢIE A CONTROVERSELOR ÎNTRE OPERATORII AERIENI DIN CADRUL GRUPULUI ALITALIA ŞI CONSUMATORI.

DECLARAŢIE DE ÎNŢELEGERE

Citiţi Declaraţia de înţelegere dintre Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. şi asociaţiile de protecţie a consumatorilor, semnată la data de 5 iulie 2010


Descărcaţi DECLARAŢIA DE ÎNŢELEGERE 

REGLEMENTĂRI PRIVIND CONCILIEREA

La data de 19 iulie 2010, Alitalia şi principalele asociaţii italiene de protecţie a consumatorilor au semnat un Acord de reglementare a concilierii paritare, prin care se facilitează rezolvarea în afara curţilor de justiţie a disputelor apărute între Alitalia şi consumatori, prin intermediul unei Comisii de conciliere, ale cărei servicii sunt gratuite, înfiinţată şi administrată în parteneriat de către asociaţiile semnatare şi compania aeriană.

Cele 17 părţi semnatare ale acordului au fost: ACU, Adiconsum, Adusbef, Adoc, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento consumatori şi Unione Nazionale Consumatori.

Reglementarea reprezintă unul dintre elementele-cheie ale Declaraţiei de înţelegere, semnate la data de 5 iulie 2010, şi, în plus faţă de conciliere, prevede definirea în termen de un an a unei Cărţi de servicii şi a unui angajament de a le oferi pasagerilor informaţii clare privind drepturile acestora. 

Alitalia a fost prima companie aeriană care a semnat un acord privind concilierea şi care a stabilit un organism permanent de negociere cu asociaţiile de protecţie a consumatorilor, considerând că aceste metode sunt utile pentru stimularea îmbunătăţirii calităţii, sporirea satisfacţiei clienţilor şi reducerea duratei şi a costurilor procedurilor legale. Aceste iniţiative au fost întreprinse în vederea protejării şi a respectării drepturilor consumatorilor. 

Consumatorii pot apela la procedura de conciliere în cazul în care nu primesc niciun răspuns sau primesc un răspuns nesatisfăcător la solicitările remise în urma unor dispute legate de zborurile ulterioare datei de 1 iulie 2010 sau în situaţiile în care există diferenţe între experienţa pasagerilor şi obligaţiile şi/sau angajamentele asumate de Alitalia. 


Descărcaţi versiunea completă a REGLEMENTĂRILOR PRIVIND RECONCILIEREA 

CUM PUTEŢI ÎNREGISTRA O SOLICITARE

Pentru a iniţia procedura de conciliere, este necesar să înregistraţi o solicitare la Biroul de conciliere într-unul din următoarele moduri: 

  • Online, făcând clic aici 
  • prin e-mail la adresa: conciliazione@alitalia.it 
  • prin fax la numărul +39 06 6563 8015; 
  • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa: Ufficio di Conciliazione Alitalia S.p.A. / Associazione dei Consumatori c/o Alitalia S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 00054 – Fiumicino (RM), Italy.

Puteţi, de asemenea, apela Biroul de conciliere între orele10,00 şi 13,00, de luni până sâmbătă, la următorul număr: +39 06 6563 8014. 

Descărcaţi FORMULARUL DE SOLICITARE A CONCILIERII