СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА „ИЗБОР НА МЯСТО”

 

Услугата „Избор на място” ” е активна от 23 юни за полети заминаващи след 28 юни 2021 г., тя се състои в избора на място на борда и е на разположение на пътници от Икономична класа на полети, извършвани от Alitalia.

Предлагането на услугата подлежи на изменения по усмотрение на Alitalia. Във всеки случай се прилагат Сроковете и Условията, публикувани на уебсайта alitalia.com в момента на закупуване на услугата „Избор на място”.

 

 • Ако услугата не бъде изискана от пасажерите според описаните по-долу начини, мястото ще бъде определено безплатно от компанията в зависимост от наличността, оперативните критерии и сигурността.

 

Услугата се предлага за билетите, закупени чрез следните канали:

 

 • Уебсайта alitalia.com
 • Центъра за обслужване на клиенти Customer Center и билетните центрове на Alitalia
 • Туристическите агенции

 

Услугата „Избор на място” се предоставя след закупуването на билета:

 

 • на уебсайта alitalia.com, като кликнете върху моите полети на заглавната страница;
 • по време на онлайн чекирането;
 • като се свържете с Центъра за обслужване на клиенти Customer Center на Alitalia;
 • на летището - на гишетата зачекиране и на гишетата за бързо чекиране Fast Check-in, ако има такива;
 • чрез Вашия туристически агент за билетите, издадени в туристическите агенции.

 

Услугата „Избор на място” е безплатна за:

 

 • членовете на Freccia Alata и Freccia Alata Plus. Необходимо е да съобщите Вашия код MilleMiglia в процес на резервация и да го въведете по време на онлайн чекирането. В противен случай не се гарантира безплатно място и през следващата фаза няма да бъде възможно възстановяването на сумата;
 • пасажерите, които са закупили билети клас Economy с тарифи CLASSIC PLUS и FLEX;
 • титулярите на карта Corporate, като се свържете с кол центъра или посетите уебсайта alitalia.com, като кликнете върху моите полети на заглавната страница или по време на онлайн чекирането;
 • групи (под група се има се предвид минимум 10 пасажера с една и съща резервация);
 • пасажерите, които притежават премийни билети MilleMiglia;
 • пътници на полетите в режим Териториална Непрекъснатост. Директни полети от/до Рим и Милано Линате до Каляри, Алгеро, Олбия и Комизо. Изключват се всички свързващи полети от/до вътрешни, международни или междуконтинентални дестинации, които не са подложени на обществени такси;
 • пасажерите, които пътуват с малки деца на възраст от 0 до 2 години (infant).
 • Пътници с физически, умствени или сензорни увреждания и един придружител.

 

Ако тарифният клас не включва безплатен избор на място и решите да не закупите такова, по време на чекиране онлайн, системата автоматично ще Ви определи безплатно място в зависимост от наличността, оперативните изисквания и сигурността. Ако не попадате в графата за безплатно ползване на услугата, можете да смените мястото се срещу заплащане на цената, предвидена за „Избор на място”, приложима в момента (вж. Таблица „А” и „B” или линка към таблицата).

 

За възрастни, пътуващи с деца на възраст под 12 години в рамките на една и съща резервация, се гарантира място в близост до детето за поне един от двамата родители или за придружителя. Разпределението на места е възможно по време на закупуване на билета през Центъра за обслужване на клиенти на Alitalia; за билети закупени в туристическата агенция или онлайн, разпределението може да се направи:

1) по време на уеб чекирането;

2) като се свържете, след закупуване на билетите, с Центъра за обслужване на клиенти на Alitalia на безплатния телефонен номер 800.650055 от Италия и с местния Център за обслужване на клиенти от чужбина.

Ако уеб чекирането не успее да разпредели места в близост до детето на поне един от родителите/придружителя, можете да се обадите, за Италия, на Центъра за обслужване на клиенти на номер 06 65640 (опция 1) и, за чужбина, на местния Център за обслужване на клиенти или да се обърнете директно към гишетата за чекиране на летището, за да получите помощ при разпределението на места в близост едно до друго.

Без това да засяга безплатното разпределение на близки места за детето и родителя/придружителя, ако искате да изберете конкретни места, за по-голям комфорт по време на полета, можете да закупите услугата "Избор на място".

 

Пасажерите с физически, когнитивни и сензорни увреждания и придружител могат да изберат предварително местата за сядане без никакви допълнителни разходи, като се свържат с номера за Специално клиентско обслужване от Италия  (06 65640) или от чужбина с местния кол център, с офисите за продажба на билети или на летището (в зависимост от наличността). Мястото на придружителя ще бъде близо до пасажера с увреждания.

 

Услугата „Избор на място”, ако решите да се възползвате от нея, важи за всеки отделен пасажер и за всеки полетен сегмент. Платената цена не подлежи на възстановяване и не може да бъде преотстъпена на трети лица.

 

Ако заплащането на услугата „Избор на място” не бъде извършено едновременно със закупуването на билета или не бъде извършено успешно, операцията се анулира.

 

Заплащането на услугата за избор на място се извършва по един от следните начини: Paypal/Visa/Visa/El/MC/Amex/Diners/UATP. За Бразилия и Аржентина: VI/Amex и местни MC

 

Членовете на програмата Mille Miglia могат да използват милите за закупуване на предпочитаното от тях място. Кликнете тук, за да разберете колко са необходимите мили в зависимост от избраната дестинация.

 

Имате право на възстановяване на цената, освен ако не решите да я използвате за друг полет, в следните случаи:

 

 • липса на недостатъчни услуги от страна компанията (например отмяна на полета), а в случай на пренасочване към друг полет, ако няма свободни места с подобни на закупеното място характеристики (например поради смяна на самолета);
 • изпускане на прикачване с полета, за който е закупена услугата „Избор на място”, в резултат на закъснение на полет, изпълняван от Alitalia или от компанията-партньор;
 • технически проблеми със седалката;
 • преразпределяне на местата от Alitalia преди или след качването на борда поради оперативни причини или такива свързани със сигурността;
 • ако клиентът е решил да закупи Upgrade към по-висока класа.

 

Молбата за възстановяване на сумата може да бъде подадена ведно с молбата за възстановяване цената на билета или за смяна на същия, също и в случай на отказ от полета поради болест/смърт (и в двата случая, отказът поради болест/смърт трябва да бъде придружен от валидно медицинско свидетелство от болничния институт или от удостоверение за смърт):

 

 

 • близки роднини: съпруг/а, синове/дъщери (включително и осиновени), родители, братя/сестри, дядовци/баби, внуци, свекъри, девери/етърви, зетове и снахи; във въпросният случай е необходимо роднинската връзка да бъде доказана чрез валиден сертификат (удостоверение за семейно положение или друг подобен, издаден от съответните институции, като например службата по вписванията или регистъра на населението);
 • пасажери, роднини или приятели, които фигурират в един и същ PNR.

 

 

За подаване на молбата за възстановяване на сумата, използвайте наличния онлайн формуляр - линк към формуляра или се свържете с Центъра за обслужване на клиенти Customer Center Alitalia.

 

от Италия:

 

 • за оперативни прекъсвания по вина на компанията: 800650055
 • по други причини (рекламации): 06 65640
 • поради болест/смърт: 892010

 

от чужбина:

 

 • Подробна информация за номерата за връзка.

 

 

Всички доброволни промени, които се изискват от клиента (например смяна на датата, полета, дестинацията) водят до отпадане на услугата „Избор на място” за съответния променен полет, без възможност за възстановяване на сумата. Услугата „Избор на място” може да бъде закупена отново, ако е налична, за обновените сегменти на маршрута.

 

За избор на място в близост до аварийните изходи, е необходимо да отговаряте на конкретни изисквания.

 

Ако не отговаряте на тези изисквания, не може да Ви бъде предоставено място в близост до аварийните изходи.  На летището или на борда ще Ви бъде предоставено ново място, като няма да имате право на възстановяване на цената, платена за „Избор на място”.

 

Пасажерите трябва:

 

 • да са навършили 18 години;
 • да са физически силни, напълно подвижни и да бъдат в състояние, както и да имат готовност да предоставят помощ в случай на евентуална бърза евакуация на самолета при извънредна ситуация; 
 • да не приемат никакви лекарствени медикаменти, които влияят на гореописаните характеристики в съответствие със законовите разпоредби и регламенти, приложими в областта на сигурността;
 • да разбират инструкциите относно функционирането на аварийните изходи на италиански или английски език.

 

Освен това, с оглед спазването на задълженията за сигурност, местата в близост до аварийните изходи не могат да бъдат предоставени на следните пасажери:

 

 • с намалени двигателни способности;
 • със зрителни или слухови увреждания;
 • ако пътуват с деца или непълнолетни;
 • с кабинен багаж, позициониран върху седалката (cabin baggage);
 • в напреднала бременност;
 • ако пътуват с домашни любимци в кабината;

 

ако са със свръх наднормено тегло (пътници с ограничена подвижност, които биха могли да възпрепятстват достъпа до аварийните изходи, които на борда на самолета имат нужда от допълнителен колан).  

 

Във връзка с всичко, което не е предвидено в настоящите Срокове и Условия се препраща към приложимите разпоредби на Общите условия за транспорт на Alitalia, публикувани на уеб сайта: alitalia.com.

 

ТАБЛИЦА „A”

Цена за всеки полетен сегмент при закупуване от уебсайта alitalia.com, туристическа агенция или от Центъра за обслужване на клиенти Customer Center Alitalia

 Тарифна класа
LIGHT/SAVER/CLASSIC/YOUNG
Тарифна класа
CLASSIC PLUS
FLEX
Рим-Линате и обратно 6€ БЕЗПЛАТНО
От/до Милано и Рим към Северна Италия* 6€ БЕЗПЛАТНО
От/до Милано и Рим към Южна Италия* 8€ БЕЗПЛАТНО
Други вътрешни полети 6€ БЕЗПЛАТНО
Европа
Северна Африка – Близкия Изток

10€ БЕЗПЛАТНО
Останалата част от света 39€ БЕЗПЛАТНО

* С изключение на полети в териториална непрекъснатост, за които изборът на място е винаги безплатен. Северна Италия: Болоня, Флоренция, Пиза, Генуа, Торино, Венеция, Верона и Триесте. Южна Италия: Неапол, Бари, Бриндизи, Ламеция Терме, Реджо Калабрия, Катания, Палермо, Пантелерия, Лампедуза, Каляри, Алгеро, Олбия и Комисо.

 

ТАБЛИЦА „В”

Цена за всеки полетен сегмент при закупуване на летището (билетен център и/или гишетата за чекиране)

 Тарифна класа
LIGHT/SAVER/CLASSIC/YOUNG
Тарифна класа
CLASSIC PLUS
FLEX
Рим-Линате и обратно 11€ БЕЗПЛАТНО
От/до Милано и Рим към Северна Италия* 11€ БЕЗПЛАТНО
От/до Милано и Рим към Южна Италия* 13€ БЕЗПЛАТНО
Други вътрешни полети 11€ БЕЗПЛАТНО
Европа
Северна Африка – Близкия Изток

15€ БЕЗПЛАТНО
Други вътрешни полети 49€ БЕЗПЛАТНО

* С изключение на полети в териториална непрекъснатост, за които изборът на място е винаги безплатен. Северна Италия: Болоня, Флоренция, Пиза, Генуа, Торино, Венеция, Верона и Триесте. Южна Италия: Неапол, Бари, Бриндизи, Ламеция Терме, Реджо Калабрия, Катания, Палермо, Пантелерия, Лампедуза, Каляри, Алгеро, Олбия и Комисо.