Alitalia for companies

Открийте всички предимства на продуктите, които Alitalia предлага на компании и тези, които се нуждаят от максимална гъвкавост за своите бизнес пътувания.

ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ

Оптимизирайте своя бюджет за фирмени пътувания

Ако Вашата компания трябва да пести пари от бизнес пътувания сега, корпоративният договор за средните и големите компании е най-лесното и най-удобното решение.

 

С подписването на корпоративен договор можете да получите предимства, някои от които са:

  • Специални тарифи
  • Корпоративно отчитане
  • Повече гъвкавост
  • Ексклузивни услуги
  • Специален мениджър за работа с клиенти
  • Редовни отчети с управленска информация 

ПРЕДИМСТВА В ЦЯЛАТА МРЕЖА

Чрез подписване на корпоративен договор Вие получавате предимства за пътувания, които Вашите служители правят до нашите дестинации, както и тези на нашите партньори. Поради това ще имат дори още по-голяма мрежа от дестинации, които са на разположение на Вашите служители.

СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ

Корпоративният договор Ви позволява да използвате един договор за всички услуги, които Alitalia предлага на Вашата компания, със специално назначен мениджър за работа с клиенти по време на срока на договора.