Права на пасажерите

ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТ СТРАНА НА ALITALIA

Политика по смисъла на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ