Права на пасажерите

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

ПОСОЧВАТ СЕ ОСНОВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, РЕГУЛИРАЩИ ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА, НЕГОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРАВАТА НА ПЪТНИЦИТЕ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ.

  • Монреалска конвенция
  • Регламент (ЕО) № 2027/97, изменен и допълнен от Регламент (ЕО) № 889/02
  • Регламент 261/04/ЕО относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети
  • ENAC е органът, отговорен в Италия за прилагането на Регламент (ЕО) 261/2004 и Регламент 1107/2006
  • За допълнителна информация вижте:
  • уебсайта на ENAC: https://www.enac.gov.it/passeggeri
  • информационните раздели, посветени на правата на пътниците в Европейския съюз:
  • https://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm;
  • https://eu-passenger-rights.prezly.com/scarica-i-social-media-post-pronti-alluso-per-il-settore-aereo.

 

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ С НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ

За информация относно услугите, предлагани от Alitalia на пътници с намалена подвижност, посетете раздела „Специална помощ“.

За информация относно правата на пътниците с намалена подвижност, вижте РЕГЛАМЕНТ 1107/2006/ЕО

или разделите от уебсайта на Европейския съюз: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_bg.htm

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Съгласно разпоредбите, приложими за превозвачи от Европейския съюз в съответствие с европейското законодателство, Монреалската конвенция и Регламент № 889/02/ОЕ. Вж. член XIII от Общите условия за транспорт.