Права на пасажерите

ЗАКЪСНЕНИЯ И ОТМЯНА НА ПОЛЕТИ

Целта ни е да Ви предложим редовни и навременни полети; все пак въпреки всички усилия, които полагаме, за да гарантираме максимална ефективност, понякога не е възможно да избегнем неудобствата.

Напълно разбираме, че закъсненията и отменените полети могат да нарушат плановете Ви за пътуване и искрено съжаляваме, когато това се случи, и затова ще направим всичко възможно да намалим създадените неудобства.

Поради тази причина ще Ви информираме, като предоставяме актуални данни в реално време чрез нашето приложение, инструментът Info Voli, текстови съобщения и имейл.

В случай на забавяне ние винаги ще се опитаме да направим така, че да заминете възможно най-скоро.

Ако за съжаление полетът Ви е отменен, ще Ви бъде предложено, когато е възможно, да се прехвърлите на друг полет на Alitalia или други сравними алтернативи за пътуване, които ще Ви позволят да стигнете до Вашата дестинация възможно най-скоро или, ако предпочитате, възстановяване на цялата сума на Вашия билет.

В случай че не сме в състояние да Ви предоставим навременна помощ поради обективни затруднения (например при критични оперативни обстоятелства поради събития, засягащи голям брой полети) и се окаже по-лесно и по-бързо да резервирате самостоятелно настаняване в хотел или закупуване на закуски, храна, транспорт, ние ще възстановим разумно направените разходи, след получаване на подходящата документация. В такъв случай ще направим всичко възможно да Ви възстановим разходите бързо.

Когато Ви предложим да съдействаме, като например Ви намерим хотелска стая до летището или автобусен транспорт от/до Летище, но Вие предпочетете да не приемете предложеното от нас решение и вместо това изберете да се организирате самостоятелно, ние нямаме задължението да Ви възстановим направените разходи.

В случай че забавянето с повече от три часа или отмяната на полета е наша отговорност, Вие ще имате право на обезщетение въз основа на разпоредбите на Регламент 261/2004/ЕО, допълнен впоследствие с решенията на съдилищата на Европейския съюз.

Ако обаче забавянето или отмяната е причинено от „извънредни обстоятелства“ извън нашия контрол, например поради неблагоприятни метеорологични условия, стачка на служителите от Контрол на въздушното движение, закриване на летището или други причини, които не се дължат на Alitalia, няма да имате право да поискате обезщетение.

За повече информация относно Вашите права в случай на забавяне и отмяна или други неизпълнения на задълженията, посетете раздел: Отговорност на превозвача.

 

Или разделите за правата на пътниците:

 

на уебсайта на ENAC

на уебсайта на Европейския съюз

 

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО ПОЛЕТЪТ ИМА ЗАБАВЯНЕ

1. ПОМОЩ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОЩУВКА, ХРАНА И ТРАНСПОРТ

Нашите наземни служители ще Ви предоставят ваучери за закупуване на напитки и закуски или храна, ако закъснението се удължи с повече от 2 часа за полети с разстояния по-малко от 1500 км, повече от 3 часа за полети между 1500 и 3500 км, повече от 4 часа за полети над 3500 км. 

Ако нямаме възможност да Ви предоставим ваучери, ще Ви възстановим направените разходи при представяне на разписки, доказващи, че те са разумни и пропорционални предвид продължителността на необходимото изчакване.

В случай, че закъснението изисква нощувка и не се намирате във Вашия град на местоживеене, служителите на летището ще организират Вашето настаняване. Ние ще се погрижим хотелът да Ви осигури адекватно хранене (без алкохол).

Също така ще Ви осигурим трансфер от/до хотела и летището. Ако нямаме възможност да Ви осигурим трансфер, ще възстановим цената на превоза с такси, автобус или метро до и от летището, но няма да възстановим необосновани разходи, като например частни трансферни услуги. Дори и в този случай от Вас ще се изисква да предоставите разписки, когато заявявате възстановяване на средства.

2. ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ

Ще възстановим средствата за не повече от два телефонни разговора, за да реорганизирате плановете си за пътуване.

3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА НА БИЛЕТА

Ако закъснението е над пет часа, можете да изберете да отмените полета си и да Ви бъде възстановена цената на билета в пълен размер. За да отмените полета си, моля, свържете се с нашия наземен персонал на летището или с нашия Contact Center.

4. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

В случай че Вашият полет има закъснение с повече от три часа поради причини, спадащи към нашата отговорност, Вие ще имате право на обезщетение въз основа на разпоредбите на Регламент 261/2004/ЕО, допълнен впоследствие с решенията на съдилищата на Европейския съюз.

Ако, от друга страна, забавянето е причинено от „извънредни обстоятелства“ (например: неблагоприятни метеорологични условия, стачки, затваряне на летището или други причини, които не могат да се дължат на Alitalia), няма да имате право на обезщетение, предвидено от Регламент 261/2004/ЕО.

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО ПОЛЕТЪТ БЪДЕ ОТКЛОНЕН

Ако полетът Ви е отклонен и не е възможно да завършим полета, ние ще организираме алтернативен трансфер, който да Ви отведе до летището на Вашата крайна дестинация, в допълнение към това ще Ви предоставим съдействието, предвидено в Регламент 261/04/ЕО, ако такова е необходимо. Ако нямаме възможност да организираме трансфер, може да Ви помолим да резервирате самостоятелно друго средство за транспорт. Ще Ви възстановим цената за транспорт с влак, автобус или такси, но няма да възстановим необосновани разходи, като например частни трансферни услуги. Когато организираме трансфер, но Вие решите да използвате алтернативна услуга за трансфер, ние нямаме задължението да Ви възстановим направените разходи.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО ЛЕТЪТ Е ОТМЕНЕН

1. АЛТЕРНАТИВЕН ТРАНСПОРТ ЗА ВАШАТА ДЕСТИНАЦИЯ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Ако за съжаление полетът Ви е отменен, ще Ви бъде предложено, когато е възможно, да се прехвърлите на друг полет на Alitalia или други сравними алтернативи за пътуване, които ще Ви позволят да стигнете до Вашата дестинация възможно най-скоро или, ако предпочитате, възстановяване на цялата сума на Вашия билет.

Когато Ви бъде предложен алтернативен начин на пътуване, но решите да резервирате самостоятелно друго средство за транспорт, ние нямаме задължението да Ви възстановим направените разходи или да Ви съдействаме.

Ако сте резервирали полета си през туристически агент или третата страна и желаете да Ви бъдат възстановени средствата, туристическият агент трябва да заяви възстановяване на средствата от Ваше име, тъй като ние можем да възстановяваме средства само на физическото лице или на фирмата, издало/а билета Ви.

2. ПОМОЩ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОЩУВКА, ХРАНА И ТРАНСПОРТ.

Нашият персонал на летището ще Ви предостави ваучери за закупуване на напитки и закуски или храна във връзка с времето на изчакване.  Ако нямаме възможност да Ви предоставим ваучери, ще Ви възстановим направените разходи при представяне на разписки, доказващи, че те са разумни и пропорционални предвид продължителността на необходимото изчакване.

В случай, че прехвърлянето на друг полет поради отмяна изисква нощувка и не се намирате във Вашия град на местоживеене, служителите на летището ще организират Вашето настаняване. Ние ще се погрижим хотелът също така ви осигури адекватно хранене във връзка с времето на изчакване на новия полет (без алкохол).

Също така ще Ви осигурим трансфер от/до хотела и летището. Ако нямаме възможност да Ви осигурим трансфер, ще възстановим цената на превоза с такси, автобус или метро до и от летището, но няма да възстановим необосновани разходи, като например частни трансферни услуги. Дори и в този случай от Вас ще се изисква да предоставите разписки, когато заявявате възстановяване на средства.

3. ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ

Ще възстановим средствата за не повече от два телефонни разговора, за да реорганизирате плановете си за пътуване

4. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Ако полет бъде отменен в рамките на 14 дни преди отпътуване, ще имате право да получите обезщетение въз основа на Регламент 261/04/ЕО в случай, че отмяната е наша отговорност. Ако, от друга страна, отмяната е причинено от „извънредни обстоятелства“ извън нашия контрол (например: неблагоприятни метеорологични условия, стачки, затваряне на летището или други причини, които не могат да се дължат на Alitalia), няма да имате право на обезщетение, предвидено от Регламент 261/2004/ЕО.

КАК ДА ПОИСКАМЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Можете да поискате възстановяване на необходимите направени разходи през специалния раздел на сайта: My Experience, като попълните формуляра с данните, необходими за потвърждаване на Вашата молба.

Ще е необходимо да предоставите разписки с ясно описание на направените разходи.

Ще направим всичко възможно да проучим всички заявки в срок от 30 дни.

КОГА И КАК ДА ПОИСКАМЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Ако полетът пристигне повече от три часа след планирания час или е отменен в рамките на 14 дни преди отпътуване, може да имате право да поискате обезщетение съгласно Регламент 261/04/ОЕ, както впоследствие е допълнен от решенията на съдилищата на Европейския съюз. ако забавянето или отмяната са наша отговорност. Ако обаче оса причинени от „извънредни обстоятелства“ извън нашия контрол (например: стачка или неблагоприятни метеорологични условия, стачки, затваряне на летището или други причини, които не могат да се дължат на Alitalia), няма да имате право на обезщетение, предвидено от Регламент 261/2004/ЕО.

За да отправите искане за обезщетение въз основа на Регламент 261/04/ЕО или да изискате възстановяване на направените разходи, посетете нашия раздел My Experience и попълнете формуляра с необходимите данни. Нашият екип ще се свърже с Вас, за да потвърди дали имате право на обезщетение и/или възстановяване на сумата.

Свържете се директно с нас, за да получите компенсация или възстановяване на дължимите Ви разходи: компаниите, които се занимават с искания за обезщетение, начисляват разходи за предоставените услуги, компенсация за тези разходи не се предвижда.

Нашите услуги се предоставят от висококвалифициран персонал и са напълно безплатни.

КАК ДА ПОИСКАТЕ КОРЕКЦИЯТА НА ИМЕТО

Възможно е да поискате корекцията на името на издадения билет, като се обадите на кол центъра на номер 89 20 10 * и след заплащане на добавка в размер на 25 евро.

Билетът не е може да се прехвърля на други лица и корекцията на името е разрешена само за промени, които се дължат на лицето, което е собственик на билета, и само за следните случаи:

Корекция на записването на MR / MRS

Грешка при изписване (максимум три знака)

Обръщане между фамилия и име

Промяна на фамилното име след брак или развод

Промяна на законното име с указ или в резултат на промяна на пола

Прякор, който трябва да се коригира с името

Някои примери:

Фамилия/Първоначално име: BATTISTA GABRIELLE -> Фамилия/Коригирано име: BATTISTA GABRIELLA

Фамилия/Първоначално име: GRAZIA DEMELAS -> Фамилия/Коригирано име: DEMELAS GRAZIA

*От стационарен номер с включен ДДС: 64 цента/мин без такса за установяване на връзка. От мобилен, с включен ДДС: TIM, Vodafone и Tre (16 цента при установяване на връзка + 95 цента/мин); Wind (15 цента при установяване на връзка + 98 цента/мин).

 

Свържете се директно с нас, за да получите компенсация или възстановяване на дължимите Ви разходи: компаниите, които се занимават с искания за обезщетение, начисляват разходи за предоставените услуги, компенсация за тези разходи не се предвижда.

Нашите услуги се предоставят напълно безплатно от висококвалифициран персонал.