Общи условия за превоз

Нормите, които уреждат въздушния превоз между Alitalia и пасажерите, се регулират от общите условия за превоз, допълнен от регламентите за тарифи, приложими за конкретните билет и услуга за въздушен превоз.

Изтеглете ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ

 

Актуализация от 17 септември 2019 г.