ОКОЛНА СРЕДА

ВСИЧКИ СМЕ ЧАСТ ОТ ЕДИН И СЪЩ ЕКИПАЖ В АНГАЖИМЕНТА НИ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние летим с цел да намалим въздействието ни върху околната среда и да насърчаваме културата на едно устойчиво развитие.

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИВО

Безопасен, ефективен и съобразен с околната среда граждански въздушен транспорт.

 

Горивото струва пари, а цената на емисиите му е дори още по-висока.

С целенасочени действия успяхме да намалим емисиите на CO2 с над 95 000 тона годишно и да спестим 30 000 тона гориво. Ще попитате как? Благодарение на прилагането на интегрирана политика за ефективност, която свързва всички свързани с това корпоративни процеси: Планиране на маршрути, закупуване, поддръжка, наземни операции, бордови услуги и оборудване, контрол на операциите, поведение, винаги в съответствие със стандартите за безопасност, изисквани от въздухоплавателните разпоредби.*

 

Благодарение на постоянната вътрешна комуникация и ефективното участие всеки от нас може да изпълнява своята роля за постигането на тези цели, независимо от мястото му в компанията.

*ОДИТ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2

Alitalia успешно завърши годишния одит на емисиите на CO2 за 2019 г., целта беше съобщена на компетентния орган, Комитета за управление на протокола от Киото, който се отчита директно на Министерството на околната среда, съставено от Министерство на транспорта, Италианския национален орган за гражданско въздухоплаване (ENAC) и Оператора за енергийните услуги (GSE).

Одитът ангажира Дружеството в две задължителни международни регулаторни схеми: EU-ETS, за национални и вътрешно-европейски полети, и CORSIA за международни и междуконтинентални полети. И двете представляват схеми, изцяло подкрепени от Международна асоциация за въздушен транспорт, базирани на лимит на емисии, с който Компанията се измерва всяка година и които потвърждават нашите данни само след като контролът на процеса на мониторинг на емисиите е извършен от трета страна одитор.

Освен това Alitalia, от 2013 г., участва заедно с Италианския национален орган за гражданско въздухоплаване (ENAC) в таблиците на ICAO (Международната организация за гражданска авиация), които допринесоха за създаването на CORSIA (Схема за компенсиране и намаляване на въглерода за международната авиация), получена благодарение на сериозен обобщителен труд и посредничество с повече от 70 държави в света.

Цифрата на емисиите за 2019 г. ще служи за идентифициране на базовата линия в схемата CORSIA или за максимален таван на емисиите за всяка авиокомпания, чрез стимулиране на непрекъснато подобрение в тази област.

НУЛЕВА ХАРТИЯ

Олекотихме нашите самолети, оставяйки хартията на земята.

 

„Нулева хартия“ е проектът, с който почти напълно елиминирахме хартията на борда на самолетите ни. Пилоти и стюарди, по-технологични от всякога, са оборудвани с таблети, за да вършат работата си и да отговарят на вашите нужди. Какъв е резултатът ли? Икономия на хартия, равняваща се на 600 тона гориво и 2000 тона по-малко CO2 годишно.

НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

Нашият ангажимент за намаляване на шумовите емисии.

  

Устойчивостта и тишината са тясно свързани. Със 75% от самолетите, отговарящи на изискванията на Международната организация за гражданска авиация, ние сме сред най-малко шумните превозвачи. Всеки от нашите самолети е оборудван със сертификат за шум, издаден съвместно от производителите и въздухоплавателните органи след проведени тестове за издаване на сертификат за летателна годност, в съответствие със съответните международни стандарти, издадени от Международната организация за гражданска авиация.

#FLYGREEN

Културата за устойчиво развитие намалява въздействието върху околната среда

Разпространяването на осведоменост по проблемите на околната среда е една от нашите цели. Ето защо включихме темата за устойчивостта в обучението на стюардите, като ги попитахме директно за идеи и предложения за намаляване на отпадъците и разхищаването на борда.

Предложенията вдъхновиха новите „еко“ процедури и само за осем месеца спестихме над 21 милиона бройки пластмасови/хартиени и стъклени бутилки за еднократна употреба на борда.