Потвърждавам

Или изберете държава

IT US UK FR ES

Багаж

Всичко, което трябва да знаете относно приготвянето на багажа: от ръчния до чекирания багаж и специалния багаж за помощ в случай на проблем.

СПЕЦИАЛЕН БАГАЖ

ВСИЧКИ РЕГЛАМЕНТИ, УРЕЖДАЩИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СПОРТНА ЕКИПИРОВКА, МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ЧАНТИ И УРНИ. ПРОВЕРЕТЕ ЧРЕЗ ПОМОЩ ЗА БАГАЖА.

СПОРТНА ЕКИПИРОВКА

Спортна екипировка, която не надвишава 23 кг, се счита за нормален багаж и се включва в разрешения багаж. Спортна екипировка, която надвишава 23 кг, подлежи на нормална такса за свръхбагаж.

Изключение от правилото представляват сърфовете, уиндсърфовете и велосипедите тандем.

Спортно оборудване

Спортно оборудване, което тежи 23 кг или по-малко, се счита за нормален багаж и е включено в разширения багаж. Спортно оборудване, което надвишава 23 кг, подлежи на нормалната такса за свръхбагаж.

Таблицата по-долу описва таксата за свръхбагаж*, която е приложима само за дъски за сърф и уиндсърф и тандемни велосипеди за полети без прекачване.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ, ТАНДЕМНИ ВЕЛОСИПЕДИ, ДЪСКИ ЗА СЪРФ И УИНДСЪРФ

В зависимост от размера на самолета велосипедите, тандемните велосипеди, дъските за сърф и уиндсърф може да не бъдат допуснати на борда. Поради различните размери на този тип спортно оборудване, моля, направете справка с Ente Normativa Merci (наредбите за размери на товари на борда) преди резервация/чекиране. Моля, обърнете внимание, че за чекирането и пренасянето на велосипеди, тандемни велосипеди, дъски за сърф и уиндсърф вие трябва да:

 • Декларирате този артикул, когато резервирате вашия полет, в случай че имате свързващ полет на друг превозвач, да получите одобрение от този превозвач; в противен случай той ще бъде приет само за полета с Alitalia
 • Чекиране за вашия полет най-малко един час преди заминаването
 • Да се уверите, че оборудването е добре опаковано в съдове или увито, за да го защитите по време на товарене или разтоварване


За допълнителна информация се свържете с "Рекламации багажи".

ВИЕ ЧЛЕН ЛИ СТЕ НА ЕКСКЛУЗИВЕН КЛУБ?

Посетете предназначената за това страница, за да научите повече за предимствата и отстъпките за позволен багаж, които могат да бъдат приложени при транспортирането на вашето спортно оборудване.*Валутата, използвана за плащания на таксата за свръхбагаж, е следната: EUR (от Европа, Източна Европа, Япония и Китай), CAD (от Канада) и USD (от САЩ и останалата част от света)

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Всички музикални инструменти, сборът от размерите (височина, ширина, дължина) на които не надвишава 115 см и са с максимално тегло 8 кг, могат да се пренасят безплатно на борда в специален калъф вместо ръчен багаж.

Инструментите, като виолончело, които не надвишават следните размери: 52x40x135 см (ширина, дълбочина, височина) и тегло от 55 кг, трябва да се превозват в салона като заплатите допълнителна такса (Тази услуга не е достъпна за пътници, които пътуват с тарифа Light.). Резервацията трябва да се направи най-малко 48 часа преди деня на пътуване.

Пътниците, желаещи да взема на борда на Alitalia собствените си музикални инструменти, трябва да пристигнат на гишето за чекиране най-малко 60 минути преди неговото затваряне.

Музикални инструменти

Музикалните инструменти в калъфи с дължина, по-малка от 115 см, и с тегло, по-малко от 8 кг, могат да се пренасят като обикновен ръчен багаж. Инструментите, които надвишават този размер и тегло, трябва да се пренасят като чекиран багаж.

Ако изберете или трябва да транспортирате инструменти в багажното отделение, вие трябва да информирате Центъра за обслужване на клиенти 48 часа преди заминаване*.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВАШЕТО ВИОЛОНЧЕЛО И ПОДОБНИ ИНСТРУМЕНТИ

Виолончелото може да бъде превозвано на борда, като заплатите седалката в салона. Резервацията трябва да бъде направена най-малко 48 часа преди деня на заминаването.
В подобен случай инструментът трябва да се пренася в твърд калъф, който не тежи повече от 32 кг (включително калъфа) и не надвишава следните размери:

 • 52 см широчина
 • 40 см дълбочина
 • 135 см височина

Тези измервания включват опората на основата (ако не може да се отстрани).


Виолончелото трябва да се транспортира в изправено положение и трябва да бъде поставено на седалката близо до прозореца и до пътника.

Трябва да отидете на гишето за чекиране с вашето виолончело най-малко 60 минути преди срока на чекиране. Билетите за виолончело могат да бъдат закупени само като се свържете с кол центъра

Тарифата за едно виолончело е същата като таксата за билет за възрастен в икономична класа. Тази услуга не е достъпна за пътници, които пътуват с билет с тарифа Light.

За допълнителна информация, моля, свържете се с "Рекламации багажи".

*Транспортирането на инструменти в багажното отделение е предмет на нормалните такси за свръхбагаж.

ОРЪЖИЯ И АМУНИЦИИ


Транспортирането на оръжия от/до Обединеното кралство (както в багажното отделение, така и в салона) е временно прекратено, изчаквайки заключението на британските власти относно подновяването на разрешението за Alitalia.


Прекратяването ще започне на 28 май 2017 г. и е валидно до второ нареждане.

Оръжията и амунициите не са включени в разрешения багаж. Те трябва да се регистрират по време на чекиране и подлежат на заплащане на фиксирана допълнителна такса на базата на дестинацията на полета. На всеки пътник е разрешено да носи максимално 20 кг оръжия и максимално 5 кг амуниции.

Оръжия и амуниции

Оръжията и амунициите не са включени в разрешения багаж. Те трябва да бъдат регистрирани по време на чекирането и трябва да им бъде заплатена фиксирана допълнителна такса на базата на дестинацията на полета. На всеки пътник е разрешено да носи максимално 20 кг оръжия и най-много 5 кг амуниции..

Таблицата по-долу показва таксата за свръхбагаж* за транспортиране на оръжия и амуниции

ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ

Транспортирането на оръжия и амуниции се урежда от специални разпоредби съгласно Закон № 694 от 23-ти декември 1974 г. В съответствие с член 30 от Консолидирания закон за обществената сигурност от 18 юни 1931 г. № 773 оръжията са дефинирани като лични огнестрелни оръжия, като огнестрелни оръжия и всяко оръжие, чиято естествена цел е да навреди на хората, включително предмети за рязане или пробиване (ками, ножове и други подобни).

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Оръжията и амунициите, чието транспортиране се урежда от правоприлагащите органи по силата на приложими закони, трябва да бъдат декларирани при резервацията на полета ви. Те могат да бъдат приети като чекиран багаж с поставен етикет до крайната дестинация при следните условия:

 • Оръжията трябва да не бъдат заредени, да бъдат разглобени и опаковани в подходящ и отделен заключен съд. За пътници без необходимия съд Alitalia може да предостави срещу допълнителна такса съд с размери 30 x 22 x 8 см за малки оръжия и амуниции.
 • Амунициите трябва:
  • Да не надвишават 5 кг (11 lb) за един пътник
  • Да бъдат добре опаковани срещу удари и внезапни движения
  • Да бъдат опаковани в заключени отделни съдове от метал, дърво или фибростъкло, които са устойчиви на удари и пожар
  • Да се транспортират за спортни цели


Запалителните или експлозивни куршуми или амуниции не могат да бъдат транспортирани при никакви обстоятелства.

 

Оръжията и амунициите, които се пренасят едновременно, трябва да бъдат в два отделни и различаващи се съда; но ще бъде приложена само една ТАКСА.


Като се има предвид специфичното естество на този вид багаж, вие ще получите специална информация относно разпоредбите на правоприлагащите органи и митническите процедури. Това ще ви позволи да си подготвите всички необходими документи и да избегнете проблеми с властите, докато пътувате.

Всички пътници, които желаят да транспортират оръжие на полети до или преминаващи транзит през Абу Даби, трябва да притежават превантивно разрешение от местните власти. Поради това е необходимо да изтеглите прикачения модул и да го изпратите попълнен най-малко 7 дни преди датата на заминаване до следния адрес: docspeciali@alitalia.com

 

ТРАНЗИТ ПРЕЗ ИТАЛИЯ

Ако вашето пътуване включва междинна спирка или свързващ полет в Италия, оръжията ще бъдат освободени от митницата в италианското летище както при пристигане, така и при заминаване дори ако пътуват до друга дестинация вътре в страната или имат етикет до чужда дестинация.
При пристигане оръжията ще бъдат придружени от Alitalia или от представител на Alitalia до полицията на летището, които от своя страна ще гарантират, че ще бъдат доставени до правилното място. За допълнителна информация, моля, свържете се с "Рекламации багажи".*Таксите за свръхбагаж са дадени в: EUR (от Европа, Източна Европа и Япония), CAD (от Канада) или USD (от САЩ и останалата част на света)

ДИПЛОМАТИЧЕСКА ЧАНТА

Дипломатическата чанта представлява запечатана чанта, придружена от дипломатически куриер, който я декларира като такава по време на чекиране.

УРНИ

Цялата необходима информация за това как се транспортират урни в салона на нашите полети.

Урни

За транспортиране на урни* в салона вие трябва:

 • Да разполагате със сертификат за кремация (за пътуване в рамките на ЕС)
 • Уверете се, че придружаващите документи отговарят на изискванията на властите в страната, към която пътувате; трябва също да имате и сертификат за кремация (ако пътувате извън ЕС)
 • Уверете се, че урната е дискретно и добре опакована, за да сте сигурни, че ще остане невредима
 • Уверете се, че урната може да бъде проверена от рентген (без олово и без титан)
 • Свържете се директно със съответната компания относно необходимата информация (свързващи полети, извършвани от други превозвачи)* Закон № 130 от 30 март 2001 г., публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз № 91 от 19 април 2001 г., чл. 3