ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ ПОКАЗВА ТАКСАТА ЗА СВРЪХБАГАЖ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ И АМУНИЦИИ

Стойностите са в: евро (от Европа, Източна Европа, Япония, Корея и Китай), канадски долари (от Канада) или щатски долари (от САЩ и останалата част на света)

 

 

  ИТАЛИЯ ЕВРОПА, ИЗТОЧНА ЕВРОПА, СЕВЕРНА АФРИКА БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЯПОНИЯ И КИТАЙ
Оръжия и амуниции 60 70 100

  ОТ САЩ КЪМ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА СВЕТА ОТ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА СВЕТА КЪМ САЩ
Оръжия и амуниции 100 90

  ОТ КАНАДА ДО ЕВРОПА, ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, ЧИНА, КОРЕЯ, БЛИЗКИЯ ИЗТОК, УСТАФРИЦА, СЕВЕР
АФРИКА
ОТ ЕВРОПА, ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ ДО КАНАДА ОТ СРЕДЕН ИЗТОК, ЗАПАДНА АФРИКА, СЕВЕРНА АФРИКА ДО КАНАДА
Оръжия и амуниции 100
70
80