Организирайте своето пътуване

Пътни документи, специална помощ, бременни, деца и домашни любимци: научете как да организирате своето пътуване по-добре.

ДЕЦА

ВИЖТЕ ДОКУМЕНТИТЕ И НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ДО 15 ГОДИНИ.

 

Със затварянето на Терминал 1 непълнолетните деца, които пътуват без придружител, ще трябва да се отправят, носейки цялата необходима документация, към зоната за регистрации на гише 166 на Терминал 3, където ще получат специална помощ.

 

Като се има предвид многобройните проверки на летището, които са от съществено значение, за да се гарантира спазване на действащите разпоредби на местните здравни власти, Ви приканваме да се явите на специално определеното гише за регистрация с достатъчно време преди полета:

 • за международни полети на дълги разстояния и извън Шенген поне 3 часа преди полета
 • за вътрешни полети на дълги разстояния и в рамките на Шенген поне 2 часа преди полета

ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА

Документи за деца

ВЪТРЕШНИ ПОЛЕТИ

Когато пътуват в Италия, децата трябва също да имат собствен идентификационен документ:

 • Ако имате италиански документ, просто покажете един от идентификационните документи, изрично упоменати в DPR (Указ на президента на Италия) 445/2000, както и всички документи, необходими за международното пътуване
 • Ако имате документ за друга националност, проверете на уеб сайта на италианското посолство или италианското консулство кои документи са необходими.

Деца под 14-годишна възраст имат право, стига да разполагат със собствен идентификационен документ, да пътуват с лица, които не са техните родители или законни попечители, докато деца на възраст между 14 и 17 могат да пътуват без придружаващ възрастен.

МЕЖДУНАРОДНО ПЪТУВАНЕ

За международни пътувания:

 • Деца с италиански документ трябва да разполагат с един от следните документи:
  • Лична карта, валидна за международно пътуване, валидна за пътуване в границите на ЕС или към страна с двустранно споразумение с Италия. Изберете вашата дестинация, за да разберете дали съществува двустранно споразумение в сила
  • Личен паспорт: упоменаването в паспорта на родител или законен попечител вече не е валидно за пътувания
  • Разрешително за пътуване, което може да се използва единствено за определени дестинации, и е валидно удостоверение или извлечение от удостоверение за раждане със снимка, издадено от общината по раждане и заверено от местното полицейско управление (Questura)

  Ако малолетното или непълно лице не е навършило 14 години, освен личен документ (лична карта, паспорт или разрешение за пътуване), то трябва да е придружено от възрастен и определени други законови изисквания трябва да бъдат спазени в зависимост от това с кого пътува детето:
  • Малолетно или непълнолетно лице, придружавано от родител/законен попечител - името на родителя или законния попечител, пътуващ с детето, трябва да е посочено на документ за пътувания, а удостоверение за раждане или удостоверение за семейно положение трябва също да се представи, така че властите да могат да се уверят в самоличността на родителите на детето
  • Малолетно или непълнолетно лице, придружавано от възрастен без законови отношения с него - в допълнение към личния идентификационен документ на детето - трябва да се предостави Dichiarazione di Accompagno (Декларация за временно попечителство за пътувания в чужбина), подписана от родител или законен попечител и заверена от Questura (полицейско управление). Трябва да носи името на физическото или юридическото лице или на транспортната фирма, на която детето е поверено*

  Ако непълнолетното или малолетно лице пътува с училищна или учебна група, името на отговорното лице на групата или името на институцията/юридическото лице, организиращо пътуването, трябва да бъде упоменато в Dichiarazione di Accompagno (Декларация за временно попечителство за пътувания в чужбина).

 • Малолетни и непълнолетни лица с документ, доказващ друга националност (различна от италианска), трябва да проверят на уеб сайта на посолството или консулството на страната, към която пътуват.
 • За пътувания до/от Южна Африка. Непълнолетните лица под 18-годишна възраст (т.е. все още не са навършили осемнадесет години), които пътуват от/до Южна Африка или преминават през Южна Африка, трябва да имат пълно копие на акта за раждане, валидно 3 месеца от датата на издаване, със заверен превод на английски. За подробности относно всички документи, необходими за заминаването, трябва да се свържете с посолството или консулството на Южна Африка в страната на пребиваване на непълнолетното лице.

Повече информация можете да намерите на сайта http://www.viaggiaresicuri.it/country/ZAF

Научете повече за УСЛУГАТА "НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ"

*Чл. 20 от Закон 166 от 20 ноември 2009 г., с който се изменя Чл. 14 от Закон 1185 от 21 ноември 1967 г.

НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА

За пътници на възраст между 5 и 14 години за вътрешни полети и между 5 и 15 години за международни полети, пътуващи сами или придружени от друго малолетно или непълнолетно лице, или от възрастен, пътуващ в различна пътническа класа, предоставяме специална услуга „Непридружено дете“. Непълнолетни пасажери, пътуващи сами, които са над възрастта, за която използването на услугата „Непридружено дете”“ е задължително, могат да заявят използването на услугата: „Непълнолетно лице, пътуващо доброволно без придружител“. 

 

УСЛУГА „НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА“

За пасажери под 14 години за вътрешни полети и под 15 години за международни полети, пътуващи без пълнолетен придружител или с пълнолетен придружител, пътуващ в различна пътническа класа (бизнес/разширена икономична/икономична), съществува услугата "Непридружено дете".

За да резервирате полет, трябва да ви бъде издаден билет и в същото време да резервирате и услугата, както и да позвъните на Специални услуги или да използвате туристически агент, като посочите адреса и телефонния номер на лицето, придружаващо малолетното или непълнолетно лице на летището на заминаване и лицето, което ще го посрещне на летището на пристигане. Ако има свързващи полети, не може да бъде направена резервация за малолетно или непълнолетно лице за последния полет в деня на отпътуване към неговата/нейната дестинация от летището на междинното кацане, освен ако този полет не е единственият, излитащ в този ден. Придружителят на малолетното или непълнолетно лице до летището трябва да остане на летището, докато самолетът, на който се е качило малолетното или непълнолетно лице, пътуващо без придружител, не отлети.

Документи
При чекиране покажете:

 • Фотокопие на идентификационен документ на лицето, придружаващо малолетното или непълнолетно лице на летището
 • Валиден документ за пътуване на детето
 • Формулярът "ДЕКЛАРАЦИЯ" за Непридружено дете, попълнен изцяло, за лица под 14 години, пътуващи на международни полети:
  • За малолетни лица под 14 години с документ, доказващ италианска националност, трябва да се представи Dichiarazione di Accompagno (Декларация за временно попечителство за пътувания в чужбина) за пътувания в чужбина. Декларацията трябва да е подписана от родителите или от законен попечител и заверена от Questura (полицейско управление) и би следвало да включва името на авиолинията, на която е поверено малолетното или непълнолетно лице. Формулярът е наличен единствено на италиански език.
  • За малолетни и непълнолетни лица с документ, доказващ друга националност (различна от италианска), трябва да проверите на уеб сайта на посолството или консулството на страната, към която лицето ще пътува.

 

Допълнително таксуване
Допълнителните такси за услугата "Непридружено дете" са следните, НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

УСЛУГА „ДОБРОВОЛНО ПРИДРУЖАВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ“

Непълнолетни пасажери, пътуващи сами, които са над възрастта, за която използването на услугата "Непридружено дете" е задължително, могат да заявят използването на новата услуга "Доброволно придружаване на малолетни и непълнолетни лица, пътуващи без придружител". Тази услуга предлага придружаване по време на полета за деца на възраст:

 • 14 - 17 години за вътрешни полети
 • oт 15 до 17 навършено години за всички останали полети

 

Резервирайте услугата "Доброволно придружаване на малолетни и непълнолетни лица, пътуващи без придружител", като се обадите на телефона за Специална помощ. Таксите за услугата и помощ на летища и по време на полета са еднакви с приложимите за непридружените деца. Услугата може да се закупи за всички полети, извършвани от Alitalia Group, и таксата трябва да се заплати след потвърждаване на резервацията за целия маршрут. Услугата също ще се гарантира за свързващи полети и дори ако даден полет при прекачване бъде изпуснат, Alitalia се задължава да качи на борда малолетното или непълнолетно лице на полет, различен от първоначално резервирания. 


Забележки

 • Услугата "Непридружено дете" не може да се резервира онлайн, а само като се свържете с контактния център.
  За пълни данни се свържете със телефона за Специална помощ.

Всички салони Casa Alitalia Lounge, включително Kids Lounge, ще бъдат временно затворени, за да се предотврати разпространението на COVID-19.

KIDS LOUNGE – ЛЕТИЩЕ ФИУМИЧИНО

Освен това, единствени на летище Фюмичино, малките пътници ще бъдат посрещнати в Детския салон на Alitalia: зона от 90 кв.м., изцяло оцветена и с игри, на разположение за малчуганите. Тук ще открият прегръдки, забавен и всеотдаен персонал, който ще ги придружи на борда на самолета за ново приключение!

Детският салон се намира в зоната за чекиране на Терминал 1 , от страната на Заминаващите полети, и спазва следното работно време: 05,00 – 00,00 ч.

НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 12 ГОДИНИ


Ако това е първият път, в който вашето дете лети със самолет, позволете ни да отпразнуваме това събитие със специално удостоверение "Първи полет", с което да запазите спомена за първото му/й пътуване като пасажер на самолет. Отпечатайте удостоверението, попълнете го и го дайте на стюард на борда. Капитанът с радост ще го подпише и ще го направи "официално".
В допълнение към специалните пътни такси предлагаме и специални услуги за нашите млади пасажери.
Разберете всичко, което трябва да знаете, за салоните, бебешките люлки на борда, специалните ястия, използването на детски колички и възможността за резервиране на седалка за деца на възраст до две години.

От 0 до 12

 

УСЛУГИ И ОТСТЪПКИ

В допълнение към специалните тарифи, нашите млади пасажери ще получат и допълнително специално внимание:

 • Sala Young на летище Рим Фиумичино (Терминал 1, отворен всеки ден от 05:30 до 12:00 часа) с телевизия и детски предавания
 • Бебешки люлки1 на междуконтинентални полети
 • Специални ястия за деца могат да бъдат поискани при резервиране на билета:
  • До 2-годишна възраст - бебешка храна, включваща месо без мазнини, зеленчуци, плодове и десерт
  • На възраст между 2 и 12 години - пълни ястия, включващи хамбургери, пакетирани сладкиши и сандвичи

 

Повече информация за специалните ястия и как да ги резервирате

 

КОЛИЧКИ

 

Колички за млади пътници

 • можете да носите само сгъваеми колички, за които препоръчваме използването на защитни чанти
 • всяка количка трябва да има етикет с вашето име, фамилия, адрес и телефонен номер
 • за дете до навършена 11-годишна възраст транспортирането на количката е безплатно за всички дестинации и класове за пътуване
 • можете да транспортирате количката за велосипеди като допълнителен багаж
 • можете да вземете раницата на количката в салона, вместо ръчния си багаж, ако размерите не надвишават общо 115 см (55X35X25) и като допълнителен багаж, ако размерите са по-малки от 45X20X36

За групови полети с Alitalia, пристигащи на или транзитно преминаващи през италианско летище2, обслужвани от Компанията, можете при чекиране да заявите количка, която да бъде предоставена на ваше разположение веднага след слизане от самолета или на изхода (принадлежности като завивки, чанти и др. трябва да бъдат отстранени).

Можете да резервирате седалка за млади пътници, която включва същите тегло, размер и количество багаж, позволени за билет за възрастен, плюс количката (същите условия се прилагат за деца от 2 до 11 години).Деца (на възраст до 13 години на вътрешни полети и до 14 години на международни полети) трябва да пътуват с възрастен, който да присъства в същата пътническа класа (ако родителят е непълнолетен, детето може да пътува, придружено от родителя, при условие че той/тя има родителски права).Деца под 2-годишна възраст могат да летят с бебешки билет, ако пътуват в скута на придружаващия ги възрастен пътник (3), или, ако детето ползва одобрена детска седалка за автомобил, може да се резервира отделна седалка за тях, купувайки детски билет.

Ако пътуват в скута на придружаващ възрастен, то той има правото да носи допълнителна чанта до 10 kg. Ако детето заема седалка, позволеният багаж ще е редовен за деца на възраст от 2 до 11 години.
При всички случаи присъствието на дете трябва да бъде посочено при резервиране на билета на придружаващия възрастен.

 

1. Alitalia иска да ви информира, че децата до 2-годишна възраст могат също да пътуват в скута на възрастен в бизнес класа за полети на дълги разстояния. Въпреки това, в съответствие с препоръките на IATA (*) и за да се гарантира по-безопасно и по-удобно пътуване, Alitalia предлага използването на одобрена детска предпазна седалка (CRS - система за обезопасяване на деца), която е собственост на пътника.

 

2. Някои дълги полети разполагат с бебешки люлки на борда за деца по-ниски от 76 cm и с тегло под 11 kg, които могат да се заявят при резервиране. По оперативни причини тази услуга не може да се гарантира на борда дори ако е резервирана. В този случай детето трябва да пътува в скута на възрастния.
3. С изключение на летищата Каляри, Генуа и Триест

 

 

(*) IATA декларира, че най-безопасният начин за транспортиране на бебе или дете на борда на самолета е чрез използването на система за обезопасяване на деца (CRS).

Поради това IATA препоръчва използването на одобрени системи за обезопасяване (CRS) при пътуване и съветва летищата да предлагат използването им на борда.

МЯСТО ЗА ДЕЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 2 ГОДИНИ

Ако искате да резервирате седалка за вашето дете, можете да качите на борда ваша собствена детска предпазна седалка, стига да:

 • може да се постави между подлакътниците на седалката на самолета (42 см / 16,5 инча)
 • се монтира лично на борда, в съответствие с инструкциите на производителя за употреба (по посока на движението или  облегалка, обърната по посока на движението)
 • може да бъде фиксирана с предпазния колан (не са разрешени седалки от две части, с три точки за закрепване или закрепване с метален лост)
 • не е дефектна и има видим знак за одобрение на Европейския съюз или друг официален публичен орган

Можете да резервирате място за вашето дете само за определени полети и до 48 часа преди излитане на полета, като се обадите на Центъра за специализирана помощ.

 

Одобрените маркировки:

 • стандарт ONU ECE R44-03 и 44-04
 • щатски етикет US FMVSS n°. 213*
 • канадски етикет CMVSS 213/213.1
 • немски TUV/958-01/2001
 • детски седалки, одобрени за използване в автомобили и тествани съгласно стандарти, еквивалентни на посочените по-горе, от канадските транспортни власти, Федералната авиационна администрация (FAA) от Съвместния орган за гражданска авиация (JAA)

Вижте таблицата за повече информация:

Тарифа

Багаж

Сгъваема количка

Столче за кола или детско кошче

Бебе (0-23 месеца) без Light,в скута на възрастния

чекиран багаж до 10 кг

Да в багажното помещение 

Да в багажното помещение 

Бебе (0-23 месеца) без Light,в скута на възрастния

Без багаж

Да в салона

Да в багажното помещение

Бебе без Light с определено място (тарифа CHILD)

1 ръчен багаж до 8 кг

чекиран багаж до 23 кг

Да в багажното помещение

 Да в салона 4

Бебе Light с определено място (тарифа CHILD)

1 ръчен багаж до 8 кг

Да в багажното помещение

Да в салона 4

Дете (от 2 години до 11 години) БЕЗ Light 

1 ръчен багаж до 8 кг

чекиран багаж до 23 кг

Да в багажното помещение

Да в салона 4

Дете (от 2 години до 11 години) Light

1 ръчен багаж до 8 кг

Да в багажното помещение

Да в салона 4

1. За някои полети на дълги разстояния се предлага услугата „Люлка на борда”, за деца под 76 см дължина и не повече от 11 кг тегло при заявяване в момента на резервацията; по оперативни причини, дори ако е резервирана, услугата може да не бъде гарантирана на борда, в този случай детето ще пътува в скута на възрастния.

2. С изключение на летищата Каляри, Генуа и Триест

3. Alitalia информира, че дори Magnifica, децата до 2 години, ще могат да пътуват в скута на възрастните. Alitalia, все пак, в съответствие с препоръката на IATA (*), за да гарантира по-безопасно и удобно пътуване, предлага използването на одобрената за кола детска седалка (CRS - Система за обезопасяване на деца), собственост на пътника.

4. Носете столчето си за кола на борда на самолета, ако то може да бъде поставено между подлакътниците на седалката на самолета (42 см / 16,5 инча).

(*) IATA декларира, че най-сигурният начин за превоз на бебе или дете на борда на самолет е използването на система за обезопасяване на деца (Child Restrain System CRS).

Поради тази причина IATA препоръчва използването на одобрена система за обезопасяване (CRS) при пътуване и поощрява авиокомпаниите да насърчават използването им на борда..

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОЛАНИТЕ CARES

Пътниците, използващи колените CARES, трябва да информират служителите на чек-ин и персонала на борда.
Коланите CARES следва да се монтират на седалката и да се използват от пътниците самостоятелно, следвайки инструкциите.

Коланът за безопасност CARES трябва да е сертифициран за самолетен трабспорт, следователно да има етикет на FAA, който ще бъде прегледан от персонала на борда.

За да функционира коланът за безопасност правилно, е необходимо бебето/детето:
Коланите CARES следва да се монтират на седалката и да се използват от пътниците самостоятелно, следвайки инструкциите.

Коланът за безопасност CARES трябва да е сертифициран за самолетен трабспорт, следователно да има етикет на FAA, който ще бъде прегледан от персонала на борда.

За да функционира коланът за безопасност правилно, е необходимо бебето/детето:

 • да е седнало с лице напред в отделна от възрастния седалка;
 • да може да седи само без нужда от подкрепа;
 • да е по-ниско от 100см височина;
 • Да тежи между 20кг (22lb) и 20кг (44lb).

 


КОИ СЕДАЛКИ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ДЕТЕТО

 

 • коланът за безопасност може да се използва само за седалки до прозорец;
 • коланът за безопасност не може да се използва в класите Премиум и Magnifica.
 • Коланът за безопасност не може да се използва до или в близост на авариен изход

Комплектът за деца

Дори и най-малките пътници заслужават голямо внимание и за тях сме разработили комплект, който ще ги придружава по време на полета с по-голям комфорт и забавление. Комплектът се предлага за деца на възраст от 2 до 12 години, пътуващи по междуконтинентални полети, във всички класове на обслужване (Magnifica, Premium и Economy).

Калъфът с формата на пощенска картичка съдържа:

Двулицева маска за очи: СЪБУДИ МЕ / ОСТАВИ МЕ ДА СПЯ
Четка за зъби и паста за зъби
Чорапи против подхлъзване , които могат да се измият и да се използват многократно дори и след полета
Слушалки за многократна употреба с всяко друго електронно устройство
Книга с игри
Цветни моливи

 

След полета комплектът ще остане за спомен от едно прекрасно изживяване и може да се използва повторно в училище като несесер на моливи и в свободното време за съхранение на лични вещи.