Пътни документи

Допълнителните такси за услугата "Непридружено дете" са следните:

ДЕСТИНАЦИИ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ТАКСУВАНЕ (1)

Всички полети в границите на Италия

(малолетни лица на възраст от 5 до 13 години)

60 евро еднопосочен

Международни полети със средна продължителност

(малолетни лица на възраст от 5 до 14 години)

75 евро еднопосочен 

Международни полети с дълга продължителност  

(малолетни лица на възраст от 5 до 14 години)

125 евро еднопосочен*

Полети от САЩ

(малолетни лица на възраст от 5 до 14 години)

125 щ.д. еднопосочен

*Допълнителните такси за полети към и от Япония за малолетни лица на възраст от 5 до 11 години трябва да бъдат проверени при резервацията на услугата.

 

(1) Цената може да варира в зависимост от момента на закупуване 

Забележки

 

  • Допълнителната такса е еднаква за директни и свързващи полети (с престой).
  • Няма намаление за братя и сетри, пътуващи заедно.
  • Тази надбавка може да се комбинира с тарифни отстъпки в зависимост от дестинацията, възрастта и резервационната класа.
  • Таксата за "непридружено дете" подлежи на възстановяване само в случай, че тарифата по билета подлежи на възстановяване.