ПРАВИЛА ЗА СТАНДАРТНИ БИЛЕТИ СЪС СПЕЧЕЛЕНИ МИЛИ (в сила от 15 октомври 2016 г.)

 

1.  Стандартният билет със спечелени мили ("билет със спечелени мили") може да бъде заявен за икономична класа или бизнес класа и трябва да се използва в рамките на 12 месеца от датата, на която е издаден за първи път. Милите, използвани за издаването на билет, не се възстановяват, освен ако стандартният билет със спечелени мили не е използван, изцяло или частично, поради причини от страна на Alitalia или нейните партньорски авиолинии.

 

2. Билетът със спечелени мили може да бъде двупосочен или еднопосочен билет и може да бъде заявен за полети с Alitalia и за полети с партньори на програмата MilleMiglia в съответствие със специфичните таблици (Alitalia и Multicarrier), като и двете са достъпни на уебсайта www.alitalia.com.

 

3. Таблицата на Multicarrier се прилага във всички случаи, когато билет със спечелени мили е заявен за маршрути, състоящи се от комбинация от полети, извършвани от Alitalia и от партньорски авиолинии или само от партньорски авиолинии.

 

4. Билетът със спечелени мили може да бъде получен (в съответствие със сумите, посочени в таблиците на Alitalia и Multicarrier), чрез използване на мили и парична вноска (съответстваща на сумата за летищни такси и допълнителната такса за гориво) или също така чрез използване на мили за пълно или частично покритие на приложимите суми за летищни такси и допълнителната такса за гориво.

 

5. Броят мили или паричната вноска, необходими за такси и допълнителни такси, варират в зависимост от това кога е бил издаден билетът със спечелени мили въз основа на избраните летища на заминаване и пристигане на полета и опериращия превозвач и се съобщават при заявяване на билет със спечелени мили онлайн на адрес www.alitalia.com или чрез отдела за обслужване на членове на MilleMiglia

 

6. Билетът със спечелени мили позволява багажът да бъде поставен в багажното отделение в зависимост от пътническата класа и клуба за членове.

 

7. При полети местата за билети със спечелени мили подлежат на ограничена наличност.

 

8. Билетът със спечелени мили може да бъде заявен на уебсайта www.alitalia.com или чрез отдела за обслужване на членове на MilleMiglia. Във втория вариант полетът може да бъде резервиран и ще бъде необходимо да бъде издаден билет със спечелени мили в рамките на времевия диапазон, посочен от оператора.

 

9. Всеки билет със спечелени мили може да включва до две незаявени спирки (транзити). Не се разрешават заявени спирки (прекачвания). В случай на престой трябва да бъдат издадени два билета със спечелени мили.

 

10. Стандартни билети със спечелени мили могат да бъдат издадени с полета за заминаване в икономична и полета за връщане в бизнес класа или обратното.

 

11. За всеки билет със спечелени мили при полети с Alitalia е разрешен един безплатен полет за заминаване за всяко пътуване, ако е включен в промоционални зони AZ0 – AZ3, както е посочено в таблицата на Alitalia.

 

12. Клиентите могат да заявят билети със спечелени мили, които включват пътувания с отворен маршрут (маршрути с опция за летене в едно летище и последващо заминаване от друго летище) чрез отдела за обслужване на членове на MilleMiglia, но само ако са в рамките на една и съща промоционална зона. В случай на заявка за пътуване с отворен маршрут, което е в рамките на две различни промоционални зони, трябва да бъдат издадени два отделни билета със спечелени мили.

 

13. Комбинирането на билет със спечелени мили с Cash & Miles, или обратното не е разрешено.

 

14. Няма периоди на временно спиране за използване на билети със спечелени мили на полети с Alitalia, но периодите на временно спиране може да бъдат планирани за полети на партньори. Това може да бъде проверено на уебсайта www.alitalia.com

 

15. Списъци с изчакващи не са разрешени за билети със спечелени мили.

 

16. За промени на билети със спечелени мили, издадени от 1 август 2016 г. нататък, се прилагат следните такси в зависимост от случая: 

 

 

 

a.       Преди заминаването на всеки полет

 

 

Промяна на дата и/или час
Без такса  
Промяна на маршрут и/или име на пътник и/или пътническа класа, и/или превозвач
Такса от 55 евро или 5000 мили

 

b.       След заминаването на всеки полет в случай на неявяване на летището

 

Промяна на дата и/или час Такса от 55 евро или 5000 мили
Промяна на маршрут и/или име на пътник и/или пътническа класа, и/или превозвач

Такса от 110 евро или 10 000 мили

Неявяване за полети при заминаване, желание да извършите само обратен полет 

Такса от 55 евро или 5000 мили + интегриране в мили за издаване на съответния еднопосочен билет
Неявяване за полети при заминаване, желание да извършите само обратния полет с промяна на дата и/или час и/или маршрут, и/или име на пътник, и/или пътническа класа, и/или превозвач
Такса от 110 евро или 10 000 мили + интегриране в мили за издаване на съответния еднопосочен билет

 

c.       Частично използван билет със спечелени мили

 

Промяна на маршрут и/или име на пътник, и/или пътническа класа за обратния полет (когато полетът при заминаване вече е извършен), и/или превозвач
Такса от 55 евро или 5000 мили + интегриране в мили за издаване на съответния еднопосочен билет

 

17.  В случай на промяна на маршрут/класа/превозвач/име на пътник новата резервация може да бъде извършена с помощта на милите, налични в акаунта на члена към момента на заявката или, ако милите не са налични, чрез изчакване на възстановяване на милите на билета, който трябва да бъде заменен, което ще се извърши в рамките на 48 часа от заявката.
 

18.  В случай на модификация на билета със спечелени мили за промяна на маршрута/класа/превозвача/името на пътника , което води до остатъчни мили, остатъчните мили ще бъдат загубени и няма да бъдат възстановени на члена при никакви обстоятелства.
 

19.  Всички заявени промени за билет със спечелени мили, независимо дали е по време на етапа на резервация или за билети, които вече са били издадени, изискват резервиране или издаване на нов билет със спечелени мили на базата на наличност на места на заявения полет.

 

20.  В случай че бенефициентът на билета със спечелени мили не е притежателят на въпросния акаунт в MilleMiglia, след издаването на билет със спечелени мили ще се изпрати копие на документите за пътуване на имейл адреса, предоставен в профила на притежателя на акаунта, както и на адреса, посочен от бенефициента. В случай че профилът на члена не съдържа имейл адрес, няма да могат да се издадат билети със спечелени мили на бенефициенти, различни от притежателя на акаунта.
 

21.  В случай че билетът със спечелени мили е издаден на бенефициент, различен от титуляра на акаунта, при чекиране бенефициентът трябва да предостави следните документи за билета със спечелени мили при чекиране: документ за пътуване, документ за самоличност, писмено пълномощно, подписано от титуляра на акаунта, и фотокопие на документа за самоличност на титуляра на акаунта и на картата MilleMiglia.
 

22.  В случай че билетът със спечелени мили не е използван, изцяло или частично, поради причини от страна на Alitalia, ще бъде извършено пълно или частично възстановяване на платената сума с кредитната карта заедно с използваните мили.

 

За допълнителна информация относно правилата, които регламентират билетите със спечелени мили, вижте Регламентите на MilleMiglia (Чл. 8).