ПРАВИЛА ЗА CASH & MILES НА ALITALIA (в сила от 15 октомври 2016 г.)

 

 

1.      Cash & Miles Ви предлага шанс да използвате мили за получаване на отстъпки върху заплатената цена на самолетни билети с приложимата тарифа за полети, извършвани от Alitalia (съвместни полети не са включени) от минимум 5000 мили до общата сума от заплатената цена.

 

2.      Билетите на Cash & Miles ще бъдат издавани от 15 октомври 2016 г. нататък.

 

3.      Можете да печелите мили на билети, издадени от Cash & Miles, на базата на заявената резервационна класа и в съответствие с таблиците за печелене на мили, валидни към датата на полета.

 

4.      Билетите, издадени с Cash & Miles, следват всички правила, които управляват приложимата тарифа, избрана от члена по време на етапа на закупуване и трябва да бъдат използвани в съответствие с правилата и условията, предвидени от тази тарифа.

 

5.      В случай на промяна и/или възстановяване на билети, издадени с Cash & Miles, заплащане на евентуални такси в съответствие с правилата и условията на закупената тарифа и/или заплащането на всяка допълнителна тарифа трябва да бъде извършено с кредитна карта чрез отдела за обслужване на членове на MilleMiglia. Ако тарифата позволява възстановяване, използваното количество мили или сумата, заплатена с кредитна карта, нетна сума след всички необходими такси, ще бъде възстановена на члена.
 

6.      При никакви обстоятелства използваното количество мили не може да се преобразува в парична стойност.

 

7.      Резервирането и издаването на билет с Cash & Miles може да се извърши на уебсайта www.alitalia.com или чрез отдела за обслужване на членове на MilleMiglia.

 

8.      Необходимите мили за издаване на билет с промоцията Cash & Miles могат да се променят по всяко време по усмотрение на отдела за обслужване на членове на MilleMiglia и са посочени при закупуване онлайн от уебсайта www.alitalia.com или се съобщават по време на процеса на закупуване, извършен чрез отдела за обслужване на членове на MilleMiglia.
 

9.      Всички заявки за билети, които трябва да бъдат издадени с Cash & Miles, няма да бъдат разрешени, ако стойността на билета в мили надвишава броя мили, налични в акаунта на члена към момента на заявката.
 

10.  Не е възможно да комбинирате Cash & Miles със стандартен билет със спечелени мили [връзка към стандартните правила] или обратното. След издаването на билет с Cash & Miles при никакви обстоятелства не е възможно да го преобразувате в билет със спечелени мили.
 

11.  По отношение на билет, издаден с Cash & Miles, място в по-висока пътническа класа може да бъде получено с помощта на мили или заплащане, при условие че закупената резервационна класа го позволява.
 

12.  Билети с Cash & Miles могат да бъдат получени за трети страни. В случай че бенефициентът на билета не е притежателят на въпросния акаунт в MilleMiglia, след издаването на билет ще се изпрати копие на документите за пътуване на имейл адреса, предоставен в профила на притежателя на акаунта, както и на адреса, посочен от бенефициента. В случай че в профила на притежателя на акаунта няма имейл адрес, няма да могат да се издадат билети със спечелени мили на бенефициенти, различни от притежателя на акаунта.
 

13.  В случай че билетът не е използван, изцяло или частично, поради причини от страна на Alitalia, ще бъде извършено пълно или частично възстановяване на платената сума с кредитната карта заедно с използваните мили с Cash & Miles.