Закупуване на мили

Закупете нужните мили, за да получите наградата, която желаете. Закупете мили, за да направите подарък на любим човек. Прехвърлете милите си на когото пожелаете.

НАГРАДИ ОТ ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЕНИ МИЛИ

ЗАКУПЕНИТЕ И/ИЛИ ПРЕХВЪРЛЕНИ МИЛИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА НАЙ-МНОГО 75% ОТ МИЛИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИСКАНАТА НАГРАДА. ОСТАВАЩИТЕ 25% ОТ МИЛИТЕ ТРЯБВА ДА СА СПЕЧЕЛЕНИ С ALITALIA ИЛИ НЯКОЙ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ НА MILLEMIGLIA.

При резервирането на награда Alitalia ще провери състоянието на спечелените и закупени или прехвърлени мили в акаунта и системата ще използва първо закупените (или прехвърлени) мили за най-много 75% от милите, необходими за наградата. Милите, събрани с Alitalia или партньорите на MilleMiglia, ще бъдат използвани за остатъка от общия нужен брой мили.

Пример: Искате да осребрите награда за 40 000 мили? Може да използвате до 30 000 закупени (и/или прехвърлени) мили и 10 000 спечелени мили с полети на Alitalia или партньорите на MilleMiglia.