Мили с партньорски авиолинии

Печелете мили и заявете билети със спечелени мили с партньори от SkyTeam и други авиолинии, партньори на Alitalia.

ПАРТНЬОРИ ОТ SKYTEAM

ПЕЧЕЛЕТЕ И ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИЛИ СЪС SKYTEAM - СВЕТОВНИЯ АЛИАНС НА ALITALIA, КАКТО И С ДРУГИ ПАРТНЬОРСКИ АВИОЛИНИИ.

Летете със SkyTeam и печелете мили в зависимост от прелетяното разстоянието и избраната резервационна класа, както е показано в таблиците на интернет страниците на всяка от Партньорските авиолинии.