MILLEMIGLIA ЗА ФИРМИТЕ

КОРПОРАТИВНИ КАРТИ

Корпоративната карта Premium е карта MilleMiglia за служители в средни и големи компании, които имат подписан корпоративен договор с Alitalia. Тя е различна в зависимост от съществуващото членство на служителите в програма MilleMiglia и клубовете Ulisse, Freccia Alata и Freccia Alata Plus.

С корпоративната карта Premium получавате специални услуги, ексклузивни за компании, и това е начин за бърз достъп до услугите, предлагани на корпоративни клиенти и така бизнес пътуванията преминават много по-безпроблемно. Чрез корпоративната карта Premium клиентите се разпознават незабавно на всички етапи от тяхното пътуване и когато те се свързват с Alitalia, летища и участващи партньори.

 

Има две изисквания за получаване на корпоративна карта. Вие трябва:

 

 • Да сте част от компания, която е подписала корпоративен договор с Alitalia
 •  Да бъдете регистрирани в програма MilleMiglia
 • Допълнителна информация прочетете в Регламенти
 •  

РЕГЛАМЕНТИ ЗА КОРПОРАТИВНА КАРТА PREMIUM

1. Определения

 

"Авиолиния" или "Alitalia" се отнасят за Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., със седалище на адрес Via A. Nassetti, Pal. NHQ s.n.c., 00054 Fiumicino (RM), Италия с внесен акционерен капитал 50 000,00 евро, данъчен код, ДДС № и регистрационен номер във Фирмения регистър на Рим 13029381004 и Rome R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo – икономически и административен индекс) № 1418603.

 

"Участваща компания" или "Компания" се отнася до компания, която е сключила търговски договор с Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

 

"Корпоративна карта Premium" се отнася до карта MilleMiglia за служители на компании, които са сключили търговски договор с Alitalia. Корпоративната карта Premium е различна в зависимост от съществуващото членство на служителите в програма MilleMiglia и ексклузивните клубове. Различните видове карти подобряват услугите, които са вече на разположение на членовете на MilleMiglia, а други са специално предназначени изключително за компаниите.

 

"Служител" се отнася до работник в Компания, която е сключила търговски договор с Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

 

2. Условия на членството

 

Корпоративните карти Premium ще бъдат издавани само на служители, които са регистрирани в инициативата чрез отворената връзка, която ще бъде предоставена от основен акаунт за Alitalia на мениджъра по пътуванията на компанията. Служителите на компанията трябва да дадат своето изрично съгласие да бъде издадена съответната корпоративна карта Premium и първо трябва да бъдат регистрирани за програмата MilleMiglia, ако не са вече регистрирани.

 

Ако служителите вече са регистрирани за програма MilleMiglia, те ще получат нова корпоративна карта Premium, която ще замени предишната въз основа на техния членски статус. Тя ще има същия код и същото количество мили, спечелени до този момент от техния собствен акаунт и всяко членство на един от ексклузивните клубове.

 

3. Регламенти за допустимост на бенефициента

 

За да получат картата и да имат достъп до своите предимства, служителите трябва да бъдат регистрирани за програма MilleMiglia.  

Всички служители на Компаниите, които са подписали търговски договори с Alitalia, могат да участват в инициативата Корпоративни карти.

 

4. Как работи картата

 

Картата подобрява услугите, които са вече на разположение за членовете на MilleMiglia, и предоставя други, които са специално предназначени изключително на компаниите. По-долу е даден неизчерпателен списък на услугите, запазени за притежателите на корпоративна карта Premium:

 

 • Използване на гишетата на SkyPriority за чекиране
 • Безплатен свръхбагаж
 • Безплатни седалки с допълнителни удобства за всички полети на Alitalia
 • Безплатен достъп до Fast Track

 

Запознайте се с всички услуги, свързани с корпоративна карта premium

 

За достъп до специализираните услуги, въведете своя корпоративен код MilleMiglia по време на етапа на резервиране или покажете своята корпоративна карта Premium.

 

5. Продължителност

 

Предимствата, свързани с корпоративните карти, изтичат едновременно с изтичането на търговския договор, който Компанията е подписала с Alitalia.

Ако търговският договор с Компанията не се поднови, ако трудовото правоотношение на служителя с Компанията се прекрати или ако Компанията вземе решение, че повече не желае служител да бъде част от инициативата Корпоративна карта Premium, членовете ще получат нова карта MilleMiglia, съответстваща на техния членски статус, като се запази същият код за MilleMiglia и всички спечелени до този момент мили към момента на изтичане на тяхната корпоративна карта Premium.

 

6. Изменения и промоции

 

Alitalia си запазва правото по всяко време да изменя или добавя условия за участие, предлаганите услуги, методи за регистрация или други процедури, описани в тези регламенти, чрез информиране на Притежателите предварително със съответното известие, защитавайки правата, които вече са получени от участниците, и гарантирайки им, че няма да бъдат въведени промени, които да влошат качеството на продукта.

 

7. Обработване на лични данни

 

Цялата лична информация, предоставяна при записване за тази или бъдеща инициатива, се обработва от Авиолинията в съответствие със законите и регламентите, свързани със защитата на лични данни, в частност в съответствие със Законодателен указ номер 196 от 30 юни 2003 г. (Кодекс за защита на личните данни) по начина, описан в Регламентите на програмата MilleMiglia, налични на www.alitalia.com.

 

8. Справка

 

Условията на Програмата MilleMiglia имат предимство при въпроси, които не са предвидени в настоящите регламенти.

 

 

 

 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВСИЧКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С КОРПОРАТИВНА КАРТА PREMIUM

 

ДОСТЪП ДО ГИШЕ SKY PRIORITY

Гишето SKY Priority е отправна точка за Premium клиентите на летището.

Начини за достъп до услугата

Гишето SKY Priority има червени табели и предлага достъп за притежатели на корпоративна карта Premium Card, пътуващи с полети, изпълнявани от Alitalia, в бизнес класа за полети на дълги разстояния, бизнес класа на полети със средна продължителност и икономична класа.

Гишето SKY Priority е на разположение във всички летища, използвани от Alitalia.

Кога се използва услугата

Гишето SKY Priority е достъпно във всеки момент от Вашето пътуване за:

 • Чекиране
 • Получаване на бордна карта след чекиране Tele check-in
 • Оставяне на чекиран багаж, когато се използва уеб чекиране или самостоятелно чекиране
 • Получаване на информация
 • Получаване на информационни брошури

ПОЛУЧАВАНЕ НА БАГАЖ С ПРЕДИМСТВО

Етикетът Priority, поставян на чекирания багаж на корпоративните Premium клиенти, значително намалява времето, необходимо за получаване на багаж в летището на пристигане.

Начини за достъп до услугата

За да използвате услугата, просто въведете своя корпоративен MilleMiglia код по време на етапа на резервиране или представете своята корпоративна карта Premium на гишето за чекиране или оставяне на багаж.

Къде се използва услугата

Услугата се предлага на всички полети, изпълнявани от Alitalia във всички летища.

БЕЗПЛАТЕН СВРЪХБАГАЖ

Услугата е запазена за притежателите на корпоративна карта Premium и предоставя допълнителен позволен багаж в зависимост от дестинацията и пътническата класа (максимум 23 kg в икономична класа и 32 kg в бизнес класа за полети на дълги разстояния и бизнес класа на полети със средна продължителност). Членовете на Millemiglia Corporate Premium Ulisse, CFA и CFA Plus ще се възползват от безплатен превишен багаж дори когато пътуват с тарифа Light.

Начини за достъп до услугата

За да използвате услугата, просто въведете своя корпоративен MilleMiglia код по време на етапа на резервиране или представете своята Корпоративна карта Premium при чекиране.

Кога се използва услугата

Услугата се предлага на всички полети, изпълнявани от Alitalia във всички летища.

БЕЗПЛАТЕН FAST TRACK

Безплатен достъп до приоритетен канал в изходите за сигурност на летището, което позволява на корпоративните Premium клиенти да преминат през проверките за сигурност по-бързо, което значително намалява общото време на пътуване.

Начини за достъп до услугата

Просто покажете своята бордна карта или представете своята корпоративна карта Premium на персонала на Fast Track. Услугата е валидна за всички полети, изпълнявани от Alitalia.

Къде се използва услугата

В момента услугата е на разположение на следните летища: Фиумичино (Терминал 1), Милано Линате, Милано Малпенса, Неапол, Торино, Венеция* и Амстердам Шипхол.

*По причини, независещи от Alitalia, достъпът до Охранявания Портал Fast Track на аерогарата във Венеция е временно преустановен.

 ПРЕДИМСТВО ПРИ КАЧВАНЕ НА БОРДА

Начини за достъп до услугата

За да използвате коридорите с предимство на изходите за качване на борда, просто въведете своя корпоративен MilleMiglia код по време на етапа на резервиране или представете своята корпоративна карта Premium.

Кога се използва услугата

На всички полети, извършвани от Alitalia.

Къде се използва услугата

Във всички летища.

На летища, където няма коридори с предимство, клиентите с предимство ще бъдат качвани на борда предварително (съобщение).

 БЕЗПЛАТНА СЕДАЛКА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ УДОБСТВА

Притежателите на корпоративна карта могат да избират безплатни седалки с допълнителни удобства на борда на всички вътрешни, международни и междуконтинентални полети, изпълнявани от Alitalia.
 

Начини за достъп до услугата

Услугата е безплатна за всички притежатели на корпоративна карта Premium.

Ако искате да се възползвате от безплатна седалка с допълнителни удобства, уверете се, че сте въвели правилно своя код MilleMiglia по време на етапа на резервиране. В противен случай няма да можем да гарантираме, че седалката ще бъде безплатна. 

Свързани теми