УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ЕКСКЛУЗИВНИ КЛУБОВЕ ДО 31 МАРТ 2022

Изисквания за удължаване на членството в Ексклузивните клубове.

Срокове и условия

 

Инициативата се отнася до членове, принадлежащи към Club Ulisse, Club Freccia Alata, Club Freccia Alata Plus, с изтичащ статус през 2021 г., които са получили достъп до Ексклузивния клуб съгласно стандартните критерии на Програмата или след абонирането или поддържането на карта Alitalia American Express, или въз основа на промоционални инициативи, предвидени в Програмата.

 

На целевите членове ще бъде разрешено удължаване на статуса им до 31 март 2022 г., независимо от постигането през 2020 г. на стандартните прагове за запазване на статута им на членство.

 

С удължаване срока на статуса, бизнес надстройките perTE, независимо дали вече се използват или не, ще бъдат заменени с нови надстройки, валидни за целия период на членство в Ексклузивния клуб.

 

С удължаването на статуса, изтичането на ваучерите за карта Freccia Alata perTE, които все още не са използвани, ще бъде отложено за 31 декември 2021 г.

Удължаването на статуса и актуализирането на предимствата ще бъдат регистрирани в системите на Alitalia до 31 октомври 2020 г.

 

За членовете на Club Freccia Alata Plus, които са получили достъп до Ексклузивния клуб съгласно стандартните критерии на Програмата,  2020 е годината за получаването на карта „Carta Freccia Alata Plus per Sempre“ (завинаги), независимо от квалифицираните мили / маршрути, натрупани през 2020 г.