Достъпност

Нашият подход относно достъпността се фокусира върху това да подсигурим, че alitalia.com гарантира оптимална използваемост и лесен достъп до всичката необходима информация. 

Ние предоставяме услуга за специализирана онлайн поддръжка за нашите италиански клиенти. За други държави, моля, свържете се с вашия местен офис, за да проверите дали има налична услуга за специализирана онлайн поддръжка. Свържете се с нас.

Нашият уеб сайт е оптимизиран за използване с разделителни способности 800x600 до 1280x1024

Ние разбираме значимостта на бързото сърфиране и се ангажираме да направим уеб сайта възможно най-бърз дори ако има фактори извън нашия контрол, които влияят върху скоростите на реакция. Тези включват скорост на връзката, производителността на вашия доставчик на интернет услуга и количеството на интернет трафика към момента. 

За да научите повече относно услугата, която предлагаме, свързана с пътуване, или за специфични нужди, моля, вижте информацията в специализирания раздел или се свържете със специализирания Център за обслужване на клиенти

Не са необходими добавки за основните функции на alitalia.com. Приемаме, че на вашия компютър имате инсталация на:

• Adobe Reader за pdf файлове.