ALITALIA

Alitalia

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СЕДАЛКИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ УДОБСТВА

Не забравяйте, че средствата за услугата се възстановяват само в следните случаи:

 

·         Компанията отмени полета

·         Компанията промени типа на самолета или е резервирано място за друг полет и няма налични места от същия тип като закупеното

·         Изпуснете свързващ междуконтинентален полет след закъснение на полет, извършен от компанията или партньорска компания

·         Има технически проблеми със седалката

·         Компанията упражни правото си да определи или преразпредели мястото преди или след качване по оперативни причини или съображения за безопасност

·         При извънредни обстоятелства, при които средствата за билета могат да се възстановят, ако полетът не е извършен (например удостоверено заболяване, смърт, природни явления или социално-политически събития).

 

Припомняме, че внесените средства за услугата няма да бъдат възстановени:

 

·         Ако доброволно отмените полета

·         Ако решите да закупите място в по-висока пътническа класа онлайн или на борда

 

Сумата не се възстановява, ако изискванията, посочени и обяснени в разпоредбите за седалки с удобства, не са покрити.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ *

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЕТ