Рекламации багажи

ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ И ВСИЧКО ДРУГО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ БАГАЖЪТ ВИ БЪДЕ ЗАБАВЕН, НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ОТВАРЯН ИЛИ ИЗГУБЕН. Помощ при проблеми с багажа, когато сте в Италия: от България, изпратете имейл до customer.relationsBG@alitalia.it; изпратете факс на (02) 9800865; изпратете писмо до: ул. "Ангел Кънчев" № 5, София 1000, България; от Италия позвънете на тел. 06 65640*; за останалите страни се свържете с най-близкия отдел за връзки с клиентите. *Услугата е достъпна в Италия на стандартна тарифа, която варира спрямо абонаментния план на потребителя за разговор към стационарни телефонни номера.

ПОВРЕДЕН БАГАЖ

В случай че багажът ви е бил повреден по време на пътуването, обърнете се към офиса "Изгубени багажи" на летището на вашата крайна дестинация, персоналът там ще направи всичко възможно да ви помогне. В зависимост от типа и степента на повредата на вашия багаж и страната на пребиваване Alitalia ще ви предостави купон за покупка на билети от Alitalia или нов куфар със същите характеристики като повредения от каталог с продукти, произведени от водещ производител на куфари. 

Научете повече

В случай че багажът ви е бил повреден по време на пътуването, обърнете се към офиса за рекламации багажи на летището на кацане, персоналът там ще направи всичко възможно да ви помогне.

АКО ЖИВЕЕТЕ В ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС

В зависимост от типа и степента на повредата Alitalia ще ви предостави купон за покупка на билети от Alitalia* или нов куфар със същите характеристики като повредения от каталог с продукти, произведени от водещ производител на куфари, който ще бъде доставен до дома ви (на някои летища, новият куфар ще ви бъде предоставен директно на летището). 

Ако живеете в Италия и желаете да проучите и други варианти, освен тези които предлагаме, изпратете съобщение, като попълните онлайн формуляр в рамките на 7 дни от попълването на Протокол за нередовност на багажа (P.I.R.) или до 21 дни след получаване на багажа, в случай че повредата е установена след забавено получаване. 

Не забравяйте да прикачите:

  • Подписано подробно писмо
  • P.I.R., издаден от офиса за рекламации багажи
  • Касова бележка за полета и/или бордна карта
  • Декларация за типа и степента на повреда от специализиран магазин, само ако повредата е установена след забавено получаване

В случай че не живеете в Италия, изтеглете и попълнете формуляра и го изпратете до най-близкия отдел за връзки с клиентите.

АКО ЖИВЕЕТЕ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В случай че не живеете в държава-членка на Европейския съюз и в зависимост от типа и степента на повредата Alitalia ще ви предостави купон за покупка на билети от Alitalia.*  

Ако желаете да проучите и други варианти, освен тези които предлагаме, изпратете следната документация до най-близкия отдел за връзки с клиентите в рамките на 7 дни след попълване на P.I.R. или до 21 дни след получаване на багажа, в случай че кражбата е установена след забавено получаване:

  • Подписано подробно писмо
  • P.I.R., издаден от офиса за рекламации багажи
  • Касова бележка за полета и/или бордна карта
  • Декларация за типа и степента на повреда от специализиран магазин само ако повредата е установена след забавено получаване.

Нашите служители ще се свържат с вас чрез информацията за контакт, която сте предоставили.