Купете онлайн

КРЕДИТНИ КАРТИ

MasterCard и Visa: можете да използвате всяка от тези най-разпространени карти за резервиране на билети в уеб сайта на Alitalia, като сигурността при пазаруване ви е гарантирана.

ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ: КОД И ПАРОЛА

За да е сигурно, че покупката ви е защитена на 100%, трябва да въведете кода за защита на кредитната си карта, който ще откриете:

  • За карти Visa, Diners Club или MasterCard (3 цифри) - на лентата за подпис на задната страна на картатаВнимание: с цел осигуряване на защита срещу измами е възможно упълномощен служител да поиска от Вас да покажете кредитната карта, с която сте закупили билета.  Ако не покажете кредитната карта, в оригинал или копие (ако не сте притежателят на картата, с която е закупен билетът), е възможно да не бъдете допуснати на борда.


След активиране при онлайн покупка ще получите подкана за въвеждане на паролата, избрана за установяване на самоличността на титуляря.

За допълнителна информация се свържете с банката, издала картата Visa или MasterCard.

CREDIT CARD DATA STORAGE SERVICE

The credit card data storage service allows you to link your MilleMiglia Profile to your credit card so that you can make purchases even more quickly and easily, with a single click.

The service is reserved for MilleMiglia Members and is available only if you have logged in to MilleMiglia.

How it works:

  • Confirm that you want to save your credit card data

  • Next time you make a purchase, log in to MilleMiglia and you will be able to complete your purchase with one click by selecting the credit card saved previously and typing in the card's CVV/CVC security code

  • You can deactivate the service and delete your credit card at any time by clicking on "Your Profile" in your MilleMiglia Personal Area

SECURITY

How does the Alitalia website ensure that purchases are secure?

To ensure secure purchases on Alitalia servers, SSL (Secure Socket Layer) software is installed. This software is the highest standard for protected financial transactions. 

To ensure that transactions are as reliable as possible, Alitalia is a partner of the Certificate Authority VeriSign, the global leader in the industry. 

Alitalia has also implemented security protocols Verified by Visa and SecureCode by MasterCard for payments with these circuits. By entering a password, Verified by VISA and SecureCode by MasterCard, confirm your identity and ensure that only the cardholder can make purchases with the credit card. 

Why am I asked for a password when paying? To ensure the security of your payments, many credit card companies require the use of 3D Secure protocol, a fraud protection system used for Visa (Verified by Visa) and MasterCard (MasterCard SecureCode). You can activate the service completely free of charge on the website of your bank or credit card, by setting a password for your personal information.
Once activated, when you make an online purchase, you will be prompted to enter the password chosen to establish the cardholder's identity. 

The service is completely free and is activated on the bank's website or on the credit card circuit, by matching a password to your personal data. 

When paying online, you are asked to enter your chosen password to ascertain the identity of cardholder of the inserted credit card. 

For more information, please contact the bank that issued your Visa or MasterCard card.