Προσφορές

Απολαύστε τις ειδικές προσφορές του προγράμματος MilleMiglia και των συνεργαζόμενων εταιρειών και κερδίστε περισσότερα μίλια.

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΣΤΗ

 

Η διαδικασία πρόσβασης στην αποκλειστική περιοχή του Προγράμματος MilleMiglia σύντομα θα αλλάξει.

 

Για να γίνει η αναγνώριση χρήστη θα ζητηθούν νέα στοιχεία για την απόκτηση πρόσβασης με

 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ 

αλφαριθμητικός κωδικός με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, αποτελούμενος από τουλάχιστον έναν αλφαβητικό χαρακτήρα, τουλάχιστον έναν αριθμό, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με ανώτατο όριο 191 χαρακτήρες και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν κεφαλαίο χαρακτήρα, έναν μικρό, έναν αριθμό και έναν ειδικό χαρακτήρα

 

Μετά από την πρώτη πρόσβαση με τα νέα στοιχεία πρόσβασης μπορείτε εν πάση περιπτώσει να χρησιμοποιείτε τον κωδικό σας MilleMiglia ή τον κωδικό σας  MilleMiglia BusinessConnect  και τον νέο κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στην αποκλειστική περιοχή.

 

Για να καταστεί πιο εύκολη η νέα διαδικασία πρόσβασης, ελέγξτε την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που είναι  καταχωρημένα  στο προσωπικό σας προφίλ και επαληθεύστε την εγκυρότητα της διεύθυνσης email και του τηλεφωνικού αριθμού.

 

Η διεύθυνση email πρέπει να είναι μοναδική και θα ταυτοποιεί μόνο ένα Μέλος MilleMiglia ή μία μόνο Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Alitalia BusinessConnect. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email που συνδέεται με εσάς δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλους χρήστες.

 

Φυλάξτε εν πάση περιπτώσει το PIN που χρησιμοποιούσατε γιατί μπορεί να σας ζητηθεί για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από το Call Center.

 

 

Αφού δημιουργήσετε τα νέα στοιχεία πρόσβασης μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε ως όνομα χρήστη τον κωδικό σας MilleMiglia ή Alitalia BusinessConnect.

 

Φυλάξτε το  PIN που χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα: μπορεί να σας είναι χρήσιμο για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από το Call Center.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα Login, και εισαγάγετε τον κωδικό MilleMiglia και το PIN. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

 

Για να είναι η πρόσβασή σας ακόμα πιο ασφαλής, απαιτείται να πιστοποιήσετε το email που χρησιμοποιείτε και να επιλέξετε έναν τρόπο επαλήθευσης ασφαλείας, με κωδικό επαλήθευσης μέσω κινητού, μυστική ερώτηση ή και τα δύο.

 

Τι είναι το όνομα χρήστη;

 

Το όνομα χρήστη είναι ένα από τα νέα στοιχεία πρόσβασης μαζί με τον κωδικό πρόσβασης. Επιλέγεται από το Μέλος MilleMiglia. Είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, αποτελούμενος από τουλάχιστον έναν αλφαβητικό χαρακτήρα, τουλάχιστον έναν αριθμό, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Το όνομα χρήστη είναι μοναδικό, δεν μπορούν να υπάρξουν δύο πανομοιότυπα ονόματα χρήστη συνδεδεμένα με δύο προφίλ Μελών MilleMiglia.

 

Τι είναι ο κωδικός πρόσβασης;

 

Ο κωδικός πρόσβασης είναι ένα από τα νέα στοιχεία πρόσβασης μαζί με το όνομα χρήστη. Επιλέγεται από το Μέλος MilleMiglia. Αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με ανώτατο όριο 191 χαρακτήρες και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν χαρακτήρα κεφαλαίο, έναν μικρό, έναν αριθμό και έναν ειδικό χαρακτήρα.

 

Τι είναι ο κωδικός επαλήθευσης;

 

Είναι ένας κωδικός που αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο στο email ή κινητό που καταχωρήθηκαν από το Μέλος για την επαλήθευση ασφαλείας, ώστε να επαληθεύεται η ταυτότητα του χωρίς καμία αμφισημία. Θα ζητείται κάθε φορά που θα γίνεται αλλαγή στα ευαίσθητα δεδομένα στον Προσωπικό Χώρο Χρήστη ή για την ανάκτηση των στοιχείων πρόσβασης.

 

 Δεν χρειάζεται πλέον ο κωδικός MilleMiglia;

 

Ο κωδικός MilleMiglia θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για όλες τις διαδικασίες συγκέντρωσης και χρήσης μιλίων. Μετά από την πρώτη πρόσβαση, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον κωδικό MilleMiglia ή Alitalia BusinessConnect ως όνομα χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Προσωπικό Χώρο Χρήστη μαζί με τον κωδικό πρόσβασης.

 

Το PIN δεν είναι πια απαραίτητο;

 

Το PIN που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα μπορεί να χρησιμοποιείται για ορισμένες υπηρεσίες μέσω Call Center (για να ζητήσετε για παράδειγμα τον λογαριασμό μιλίων τηλεφωνικώς).

 

Μπορεί να ανακτηθεί το PIN;

 

Ναι, μπορείτε να ανακτήσετε το PIN μέσω της ειδικής διαδικασίας. Στην συνέχεια θα μπορείτε να εξατομικεύσετε το PIN όσες φορές επιθυμείτε, μέσω πρόσβασης στον Προσωπικό Χώρο.

 

Μπορεί να ανακτηθεί ο κωδικός πρόσβασης ή το όνομα χρήστη;

 

Ναι, μπορείτε να ανακτήσετε και τα δύο στοιχεία πρόσβασης από τον σύνδεσμο «Ανάκτηση στοιχείων πρόσβασης». Και στις δύο περιπτώσεις θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε με την επαλήθευση ασφαλείας μέσω κωδικού επαλήθευσης που αποστέλλεται στο κινητό ή με μυστική ερώτηση.

 

Μπορεί να γίνει αλλαγή του ονόματος χρήστη;

 

Ναι, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη μέσω πρόσβασης στον Προσωπικό Χώρο, στην ενότητα των Δεδομένων Ασφαλείας. Για την αλλαγή αυτή θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε με έναν από τους τρόπους επαλήθευσης ασφαλείας.

 

Μπορεί να γίνει αλλαγή του κωδικού πρόσβασης;

 

Ναι, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μέσω πρόσβασης στον Προσωπικό Χώρο, στην ενότητα των Δεδομένων Ασφαλείας. Για την αλλαγή αυτή θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε με έναν από τους τρόπους επαλήθευσης ασφαλείας.

 

Μπορεί να γίνει αλλαγή της διεύθυνσης email;

 

Ναι, μπορείτε να αλλάξετε το email μέσω πρόσβασης στον Προσωπικό Χώρο, στην ενότητα των Δεδομένων Ασφαλείας. Για την αλλαγή αυτή θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε με τον τρόπο επαλήθευσης ασφαλείας μέσω email.

 

Μπορεί να γίνει αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου;

 

Ναι, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου μέσω πρόσβασης στον Προσωπικό Χώρο, στην ενότητα των Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό κινητού συνδεδεμένο με την επαλήθευση ασφαλείας. Η αλλαγή απαιτεί νέα πιστοποίηση του νέου αριθμού σε πραγματικό χρόνο μέσω κωδικού επαλήθευσης.

 

Μπορεί να γίνει αλλαγή της μυστικής ερώτησης;

 

Ναι, μπορείτε να αλλάξετε την μυστική ερώτηση μέσω πρόσβασης στον Προσωπικό Χώρο, στην ενότητα των Δεδομένων Ασφαλείας. Για την αλλαγή αυτή θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε με την επαλήθευση ασφαλείας.