ALITALIA

Alitalia

הצעות מותאמות אישית עבורך מ

הודעות בנושא מחירהמחירים תקפים עבור טיסות שיוצאות מישראל בלבד.

 • המחירים תקפים עבור טיסות שיוצאות מישראל בלבד.
 •  מחירי המבצע כפופים לזמינות המושבים. מספר המושבים מוגבל.
 •  אליטליה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את כללי התעריפים של המבצע בכל עת וללא הודעה מראש.

 

 

מאלה

 • המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 31  מאי 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי וליל שבת או 6 לילות.
 • מקסימום שהייה ביעד: 12 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 120 דולר
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

ניו דלהי

 • המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 30 ביוני 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי וליל שבת או 6 לילות.
 • מקסימום שהייה ביעד: 21 לילות
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 120 דולר
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

הוואנה 

 • המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה-  28 במרץ 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי או 3 לילות.
 • מקסימום שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 200 דולר
 • ביטולים: ניתן לבטל לפני תחילת השימוש בכרטיס, בעלות של 200 דולר. לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

ניו יורק , שיקגו

 • תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 31  מאי 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: 5 ימים , שישי בערב שהייה ביעד או ערב שבת.
 • מקסימום שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 150 דולר
 • ביטולים: ניתן לבטל לפני תחילת השימוש בכרטיס, בעלות של 200 דולר. לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

 

בוסטון , לוס אנג'לס , סן פרנסיסקו

 • תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 31  מאי 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: 5 ימים , שישי בערב שהייה ביעד או ערב שבת.
 • מקסימום שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 150 דולר
 • ביטולים: ניתן לבטל לפני תחילת השימוש בכרטיס, בעלות של 200 דולר. לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

 

מקסיקו סיטי

 • תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2019
 • תקופת נסיעה: החל ועד ה- 31 מאי 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב)
 • מינימום שהייה: 3 ימים , שישי בערב שהייה ביעד או ערב שבת.
 • מקסימום שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 150 דולר
 • ביטולים: ניתן לבטל לפני תחילת השימוש בכרטיס, בעלות של 200 דולר. לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

 

בואנוס איירס , סנטיאגו

 • המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 30 באפריל 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי וליל שבת או 3 לילות.
 • מקסימום שהייה: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לבצע שינויים בעלות של 200 דולר.
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות של אליטליה בלבד, מספר המקומות מוגבל.

 

ריו דה גנירו , סאו פאולו

 • המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 30  ביוני 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל ראשון או שבת בערב או 5 לילות.
 • מקסימום שהייה: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לבצע שינויים בעלות של 150 דולר.
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות של אליטליה בלבד, מספר המקומות מוגבל

 

יוהנסבורג

 • המבצע בתוקף למכירה עד  ה-11 במרץ 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 30  ביוני 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי או 3 לילות.
 • מקסימום שהייה: 3 חודשים
 • שינויים: לא ניתן לבצע שינויים במחיר המבצע.
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות של אליטליה בלבד, מספר המקומות מוגבל.