Πετάξτε μαζί μας

Η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συντήρηση στόλου και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες έχουν καθιερώσει την Alitalia ως τον κυρίαρχο ιταλικό όμιλο στο χώρο της αεροπλοΐας.

ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALITALIA, Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ.

Τα αεροπορικά ταξίδια, καθώς και η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανταλλαγής σε παγκόσμια κλίμακα, αντιπροσωπεύουν μια στρατηγική υποδομή για τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, καθώς και μια βιομηχανία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο όρος "υπευθυνότητα" σημαίνει την πρόσθετη αξία που προσδίδεται συνεχώς στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων και, σε ευρύτερη κλίμακα, στην κοινωνία, στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε και στο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ