Επιβεβαίωση

Ή επιλέξτε χώρα

IT US UK FR ES

Πετάξτε μαζί μας

Η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συντήρηση στόλου και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες έχουν καθιερώσει την Alitalia ως τον κυρίαρχο ιταλικό όμιλο στο χώρο της αεροπλοΐας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι κανονισμοί, οι κανόνες και οι διαδικασίες που ακολουθεί η Alitalia για τη μεταφορά επιβατών και αποσκευών, τα δικαιώματα επιβατών και πληροφορίες για την παροχή βοήθειας.