Δικαιωματα επιβατων

Δήλωση κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου