Επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ιαπωνία

Δήλωση κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

Από τις 1 Φεβρουαρίου 2007, οι ιαπωνικές αρχές απαιτούν, με βάση τη μερική τροποποίηση του νόμου για τον έλεγχο της μετανάστευσης και την αναγνώριση των προσφύγων, την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο διαβατήριο για όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ιαπωνία.

 

Η διαβίβαση δεδομένων των επιβατών στις ιαπωνικές αρχές αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών προς την Ιαπωνία.

 

Εάν ο επιβάτης δεν επέτρεπε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων, η διαφωνία του θα καθιστούσε, κατά συνέπεια, αδύνατη την αεροπορική μεταφορά του στην Ιαπωνία.