Δικαιωματα επιβατων

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ.

- Σύμβαση του Μόντρεαλ

- Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 889/02

- Κανονισμός 261/04 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης ή καθυστέρησης της πτήσης

- Η Ιταλική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) είναι ο αρμόδιος οργανισμός στην Ιταλία για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 261/2004 και του Κανονισμού 1107/2006

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε:

- την ιστοσελίδα της Ιταλικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC): https://www.enac.gov.it/passeggeri

- το τμήματα πληροφόρησης για τα δικαιώματα των επιβατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_it.htm;

https://eu-passenger-rights.prezly.com/scarica-i-social-media-post-pronti-alluso-per-il-settore-aereo.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Alitalia στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα μπορείτε να επισκεφτείτε το τμήμα Ειδική Βοήθεια.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, συμβουλευτείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1107/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ή τα τμήματα της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ και τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 889/02. Βλ. ΑΡΘΡΟ ΧΙΙΙ των Γενικών Όρων Μεταφοράς.