Δικαιωματα επιβατων

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Σύμβαση του Μόντρεαλ
-Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002
-Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/04 σχετικά με την αποζημίωση των επιβατών και την παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή καθυστέρησης της πτήσης 
-Ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — Ιταλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Με βάση τους κανόνες που ισχύουν για τους αερομεταφορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τη Σύμβαση του Μόντρεαλ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 (βλ. επίσης Άρθ. XIII της ενότητας Όροι αεροπορικής μεταφοράς.)