Δικαιωματα επιβατων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ της Alitalia και του επιβάτη διέπεται από τους Γενικούς Όρους Αεροπορικής Μεταφοράς, όπως συμπληρώνονται από τους Κανονισμούς περί Ναύλων που ισχύουν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς και εισιτήριο.

 

Λήψη των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Επικαιροποίηση της 17ης Σεπτεμβρίου 2019