Δικαιωματα επιβατων

ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALITALIA ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε τα Πρακτικά Συμφωνίας μεταξύ της Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. και των ενώσεων προστασίας καταναλωτών που υπογράφτηκε στις 5 Ιουλίου 2010.

Λήψη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Στις 19 Ιουλίου 2010 η Alitalia και οι κυριότερες ενώσεις προστασίας καταναλωτών της Ιταλίας υπέγραψαν τον κανονισμό που διέπει τη συμφωνία κοινού συμβιβασμού, με την οποία διευκολύνεται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας Alitalia και των καταναλωτών μέσω της δωρεάν συνδρομής μιας Επιτροπής Συμβιβασμού, την οποία συνέστησαν και διευθύνουν από κοινού η Alitalia και οι ενώσεις που υπέγραψαν τη συμφωνία.

Οι δεκαεπτά ενώσεις που υπέγραψαν την εν λόγω συμφωνία ήταν οι εξής: ACU,  Adusbef, Adoc, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento consumatori και Unione Nazionale Consumatori.

Ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία των Πρακτικών Συμφωνίας που υπογράφτηκαν στις 5 Ιουλίου 2010. Πέραν της διαδικασίας συμβιβασμού, ο κανονισμός προέβλεπε την κατάρτιση ενός Χάρτη Υπηρεσιών, καθώς και την ανάληψη της δέσμευσης για σαφή ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Η Alitalia ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία που υπέγραψε συμφωνία συμβιβασμού και συνέστησε ένα μόνιμο φόρουμ διαπραγματεύσεων με τις ενώσεις προστασίας καταναλωτών θεωρώντας ότι έτσι συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας, την ικανοποίηση των πελατών και τη μείωση του χρόνου και των δαπανών που απαιτούνται για τυχόν δικαστικές διαδικασίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ληφθεί με γνώμονα την προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Οι καταναλωτές μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία συμβιβασμού, εάν δεν λάβουν απάντηση ή εάν δεν ικανοποιηθούν από την απάντηση που θα λάβουν σχετικά με τυχόν διαμαρτυρίες τους, οι οποίες προκύπτουν από διαφορές για πτήσεις από την 1η Ιουλίου 2010, ή σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις υποχρεώσεις ή/και δεσμεύσεις της Alitalia σε σχέση με τις υπηρεσίες που έλαβαν οι επιβάτες.

Λήψη του πλήρους κειμένου του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Για να ζητήσετε την εκκίνηση της διαδικασίας συμβιβασμού, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στο Γραφείο Συμβιβασμού με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά, κάνοντας κλικ εδώ
  • Με email στη διεύθυνση: conciliazione@alitalia.it
  • Με φαξ στον αριθμό +39 06 6563 8015
  • Με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση: Ufficio di Conciliazione Alitalia S.p.A. / Associazione dei Consumatori c/o Alitalia S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 00054 - Fiumicino (RM), Italy

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Γραφείο Συμβιβασμού από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 π.μ.-1:00 μ.μ., καλώντας στον αριθμό: +39 06 6563 8014.

Λήψη του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ