Πετάξτε μαζί μας

Η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συντήρηση στόλου και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες έχουν καθιερώσει την Alitalia ως τον κυρίαρχο ιταλικό όμιλο στο χώρο της αεροπλοΐας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Κάθε μέρα πετάμε έχοντας δίπλα μας άτομα, προϊόντα, όνειρα και ιδανικά. Ένα από αυτά είναι η βιωσιμότητα την οποία προωθούμε δυναμικά για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο.

 

Ο δρόμος προς την επίτευξη της βιωσιμότητας είναι μια διαδρομή που χρειάζεται ομαδικότητα, σαν μέλη του ίδιου πληρώματος, ο καθένας αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του προς ολόκληρη την κοινωνία, για θέματα όπως το περιβάλλον και η κοινότητα, αλλά και θετική σκέψη και αποφασιστικότητα, για την καλύτερη αντιμετώπιση των πιο δύσκολων προκλήσεων.

 

Για εμάς, η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου σημαίνει ότι πετυχαίνουμε τους στόχους μας όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας και της ορθότητας, τις οποίες παρουσιάζουμε στον ηθικό κώδικά μας.

 

Η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα εμπνέεται από τις αξίες που προωθεί η ατζέντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΝU) 2030, οι οποίες αφορούν: