ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε τα εισιτήρια που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε Αίθουσες αναμονής και μάθετε αν δικαιούστε να πάρετε μαζί σας έναν καλεσμένο.

KATOXOI CASA ALITALIA LOUNGE SKYTEAM LOUNGE
(DXB, HKG, IST, LHR*, SYD, PEK)
KOINO LOUNGE
MAGNIFICA
BUSINESS CLASS

Εισιτήρια ή Κάρτα επιβίβασης Alitalia

 

Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ
(επίσης σε συνδέσεις από/για εσωτερικές πτήσεις alitalia)

Εισιτήριο ή Κάρτα επιβίβασης Alitalia

 

Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ

Εισιτήρια ή Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ
(επίσης σε συνδέσεις από/για εσωτερικές πτήσεις alitalia)

FRECCIA ALATA PLUS/FRECCIA ALATA

 

FRECCIA ALATA PLUS/FRECCIA ALATA CORPORATE PREMIUM

Εισιτήριο ή κάρτα επιβίβασης της Alitalia.

Κάρτα επιβίβασης SkyTeam ή Ethiad.

(Αίθουσα αναμονής Malpensa: μόνο κάρτα επιβίβασης της Alitalia, όχι SkyTeam ή Ethiad).

Φιλοξενούμενοι: 1 ή σύντροφος ή παιδί

Πλοήγηση εισιτηρίων alitalia ή SkyTeam


Φιλοξενούμενος: 1

Πλοήγηση εισιτηρίων alitalia


Φιλοξενούμενος: 1

SKYTEAM ELITE PLUS

Κάρτα επιβίβασης alitalia ή SkyTeam μόνο διεθνείς πτήσεις.

(Η πρόσβαση στην Casa Alitalia στη Malpensa επιτρέπεται μόνο για αναχωρήσεις σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Alitalia)

 

Πρόσβαση δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εσωτερικών πτήσεων εκτός εάν είναι σε σύνδεση από / προς διεθνείς πτήσεις.


Φιλοξενούμενος: 1
(πρόσβαση δεν επιτρέπεται στην Casa Alitalia Malpensa)

Πλοήγηση εισιτηρίων Alitalia ή SkyTeam


Φιλοξενούμενος: 1

Κάρτα επιβίβασης alitalia ή SkyTeam μόνο διεθνείς πτήσεις. Πρόσβαση δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εσωτερικών πτήσεων εκτός εάν είναι σε σύνδεση από / προς διεθνείς πτήσεις.


Φιλοξενούμενος: 1

BUSINESS CLASS SKYTEAM

Κάρτα επιβίβασης SkyTeam

(πρόσβαση δεν επιτρέπεται στην Casa Alitalia Malpensa)


Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ

Κάρτα επιβίβασης SkyTeam
Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ
Κάρτα επιβίβασης Alitalia
Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ
ULISSE
ULISSE CORPORATE PREMIUM
δεν είναι διαθέσιμο δεν είναι διαθέσιμο

Κάρτα επιβίβασης alitalia, πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο Abu Dhabi στο "Al Reem" lounge


Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ

SINGLE ENTRY

Πρόσβαση μόνο με πληρωμή
Κάρτα επιβίβασης Alitalia


Φιλοξενούμενος: ΟΧΙ

δεν είναι διαθέσιμο δεν είναι διαθέσιμο
"COMFORT" FARE ΡΩΜΑ - LINATE

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: 1

δεν είναι διαθέσιμο δεν είναι διαθέσιμο
CARTA ALITALIA PLATINO AMERICAN EXPRESS

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: OXI

 

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: 1

 

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: 1

ETIHAD GUEST EXCLUSIVE/PLATINUM

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: 1

δεν είναι διαθέσιμο*

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: 1

ETIHAD GUEST GOLD

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: 1

δεν είναι διαθέσιμο*

Κάρτα επιβίβασης alitalia

 

Φιλοξενούμενος: 1

ETIHAD GUEST SILVER δεν είναι διαθέσιμο δεν είναι διαθέσιμο Κάρτα επιβίβασης alitalia, πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο Abu Dhabi στο "Al Reem" lounge

VIRGIN AUSTRALIAN
VELOCITY PLATINUM

Κάρτα επιβίβασης Alitalia. Καλεσμένος: 1 + παιδιά έως 12 ετών.
δεν είναι διαθέσιμο δεν είναι διαθέσιμο
VIRGIN AUSTRALIAN
VELOCITY GOLD

Κάρτα επιβίβασης Alitalia.

Καλεσμένος: 1 + παιδιά έως 12 ετών.

δεν είναι διαθέσιμο δεν είναι διαθέσιμο

 

*Σημείωση:

•Αναφορικά με το αεροδρόμιο London Heathrow , ενημερώνουμε ότι όλοι οι επιβάτες με κάρτα επιβίβασης Alitalia και οι κάτοχοι καρτών: Etihad Guest Gold Platinum, Exclusive (1 Φιλοξενούμενος ), Jet Privilege Gold, Platinum (Κανένας Φιλοξενούμενος), έχουν πρόσβαση στο Lounge SkyTeam.

•Αναφορικά με το αεροδρόμιο Abu Dhabi ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι εισιτηρίου Business class και οι κάτοχοι καρτών Freccia Alata Plus, Freccia Alata με AZ κάρτα επιβίβασης, έχουν πρόσβαση στο  lounge "al Dhabi" ή  στο  "Al Reem" lounge.