Υπερβολική χρέωση αποσκευών για τη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών

Οι τιμές είναι σε: Ευρώ (από Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Ιαπωνία, Κορέα και Κίνα), σε δολάρια Καναδά (από Καναδά) ή σε δολάρια Η.Π.Α. (από Η.Π.Α. και τον υπόλοιπο κόσμο)

 

 

ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (EXCIT ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΞΙΚΟ)
60 70 100

ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Η.Π.Α.
100 90

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΚΙΝΑ, ΚΟΡΕΑ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΒΕΣΤΑΦΡΙΚΑ, ΒΟΡΕΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΚΟΡΕΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΔΑ
100
70 80