Ιταλία, Ευρώπη και χώρες εκτός ΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Χάρη στην εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν, δεν πραγματοποιούνται πλέον συστηματικοί έλεγχοι στα σύνορα των χωρών-μελών της ΕΕ, ενώ οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη μόνο με τις ταυτότητές τους, εφόσον ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό και αναγνωρίζονται από τη χώρα προορισμού.

Μάθετε ποιες χώρες ανήκουν στη ζώνη ΣΕΝΓΚΕΝ

Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Για ταξίδια σε χώρες της ΕΕ που δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη, καθώς και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτείται η χρήση διαβατηρίου, εκτός εάν ισχύουν σχετικές διμερείς συμφωνίες.

Για προορισμούς εκτός της ΕΕ, συμβουλευτείτε τον

ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙATA)

Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της πρεσβείας ή του προξενείου της χώρας προορισμού.

VISA

Οι επιβάτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να ενημερώνονται από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας προορισμού ή της χώρας μετεπιβίβασης εάν απαιτείται ή όχι η έκδοση βίζας.

ΙΤΑΛΙΑ

Εκτός από την ταυτότητα και το διαβατήριο, για ταξίδια εντός της Ιταλίας, γίνονται επίσης δεκτά τα έγγραφα που αναγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 445/2000 της Ιταλικής Δημοκρατίας.

 

Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ