ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ALITALIA (ισχύουν από 15 Οκτωβρίου 2016)

 

1.      Από 15 Οκτωβρίου 2016, τα μίλια που συγκεντρώνετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Alitalia, όπως επιπλέον αποσκευές, θέσεις περισσότερης άνεσης και αναβαθμίσεις θέσης. 

 

2.      Μπορείτε να αγοράσετε τις πρόσθετες υπηρεσίες με τη χρήση μιλίων που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό που ζητείται για κάθε υπηρεσία.

 

3.      Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μίλια που απαιτούνται για την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών και την ίδια την αγορά επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες μελών MilleMiglia.

 

4.      Οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να ληφθούν με τη χρήση των μιλίων που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του Μέλους κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης.

 

5.      Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων κατά τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών που αποκτώνται με μίλια.

 

6.      Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής για τα μίλια που χρησιμοποιούνται για πρόσθετες υπηρεσίες με βάση τις προϋποθέσεις που παρέχονται για την υπηρεσία που έχει αγοραστεί.

 

7.      Σε περίπτωση που το άτομο που ζητά τις πρόσθετες υπηρεσίες δεν είναι ο κάτοχος του εν λόγω λογαριασμού MilleMiglia, κατά την αγορά των υπηρεσιών, θα αποσταλεί ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς στη διεύθυνση email που παρέχεται στο προφίλ του κατόχου του λογαριασμού, καθώς και στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από το άτομο που πραγματοποιεί την αίτηση. Όταν δεν υπάρχει διεύθυνση email στο προφίλ του κατόχου του λογαριασμού, δεν θα είναι δυνατή η απόκτηση πρόσθετων υπηρεσιών με μίλια για τρίτα μέρη.