ΚΑΝΟΝΕΣ STANDARD ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΙΛΙΩΝ (ισχύουν από 15 Οκτωβρίου 2016)

 

1.  Το standard εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων ("Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων") μπορεί να ζητηθεί για την Economy Class ή την Business Class και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία πρώτης έκδοσης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής για τα μίλια που χρησιμοποιούνται για την έκδοση ενός εισιτηρίου, εκτός εάν το Standard εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων δεν χρησιμοποιηθεί (στο σύνολό του ή εν μέρει) λόγω αιτιών που οφείλονται στην Alitalia ή στις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες της.

 

2. Το Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων μπορεί να είναι εισιτήριο μετ' επιστροφής ή εισιτήριο απλής μετάβασης και μπορεί να ζητηθεί για πτήσεις της Alitalia και για πτήσεις με συνεργαζόμενες εταιρείες του Προγράμματος MilleMiglia, με βάση τους ειδικούς πίνακες (Alitalia και Multicarrier). Μπορείτε να βρείτε και τους δύο πίνακες στον ιστότοπο: www.alitalia.com.

 

3. Ο πίνακας Multicarrier ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται ένα Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων για δρομολόγια που αποτελούνται από ένα συνδυασμό πτήσεων που πραγματοποιούνται από την Alitalia και από συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες ή μόνο από συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες.

 

4. Το Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων μπορεί να ληφθεί (σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στους πίνακες για Alitalia και Mutlicarrier) με χρήση μιλίων και χρηματικής συνεισφοράς (που αντιστοιχεί στο ποσό για τους φόρους αεροδρομίου και τον επίναυλο καυσίμων) ή και με χρήση των μιλίων που καλύπτουν συνολικά ή μερικώς τα ισχύοντα ποσά για τους φόρους αεροδρομίου και τον επίναυλο καυσίμων.

 

5. Ο αριθμός των μιλίων ή η χρηματική συνεισφορά που απαιτείται για τους φόρους και τον επίναυλο διαφέρει ανάλογα με τη χρονική στιγμή έκδοσης του Εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων, βάσει των επιλεγμένων αεροδρομίων αναχώρησης/άφιξης και του αερομεταφορέα, και κοινοποιείται κατά την online αίτηση Εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων στη διεύθυνση www.alitalia.com ή μέσω των Υπηρεσιών μελών MilleMiglia.

 

6. Το Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων επιτρέπει την τοποθέτηση των αποσκευών στο χώρο των αποσκευών, ανάλογα με τη θέση ταξιδίου και το Club του Μέλους.

 

7. Στις πτήσεις, οι θέσεις για τα Εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων υπόκεινται σε περιορισμούς διαθεσιμότητας.

 

8. Το Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων μπορεί να ζητηθεί στον ιστότοπο www.alitalia.com και μέσω των Υπηρεσιών μελών MilleMiglia. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να γίνει κράτηση στην πτήση. Το Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων θα πρέπει να εκδοθεί εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από τον αερομεταφορέα.

 

9. Κάθε Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων μπορεί να περιλαμβάνει έως και δύο στάσεις που δεν έχουν ζητηθεί (μετεπιβιβάσεις). Οι ενδιάμεσες στάσεις δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση ενδιάμεσης στάσης, πρέπει να εκδοθούν δύο ξεχωριστά Εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων.

 

10. Τα standard εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων μπορούν να εκδοθούν με την πτήση αναχώρησης στην Economy Class και την πτήση επιστροφής στην Business Class ή το αντίστροφο.

 

11. Για κάθε Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων σε πτήσεις της Alitalia, επιτρέπεται μία δωρεάν πτήση αναχώρησης για κάθε ταξίδι, εάν περιλαμβάνεται στις περιοχές εξαργύρωσης μιλίων AZ0–AZ3, όπως ορίζεται στον πίνακα της Alitalia.

 

12. Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν Εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων που περιλαμβάνουν ταξίδια open-jaw (δρομολόγια με την επιλογή άφιξης σε ένα αεροδρόμιο και μεταγενέστερη αναχώρηση από κάποιο άλλο) μέσω των Υπηρεσιών μελών MilleMiglia, αλλά μόνο εάν βρίσκονται εντός της ίδιας περιοχής εξαργύρωσης μιλίων. Στη περίπτωση αίτησης για ταξίδι open-jaw που βρίσκεται σε δύο διαφορετικές περιοχές εξαργύρωσης μιλίων, πρέπει να εκδοθούν δύο ξεχωριστά Εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων.

 

13. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός ενός Εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων με το πρόγραμμα Cash & Miles, ή αντίστροφα.

 

14. Δεν υπάρχουν περίοδοι διακοπής για τη χρήση Εισιτηρίων εξαργύρωσης μιλίων σε πτήσεις της Alitalia, αλλά ενδέχεται να προγραμματιστούν περίοδοι διακοπής για πτήσεις συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε στον ιστότοπο: www.alitalia.com

 

15. Δεν επιτρέπονται λίστες αναμονής για τα Εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων.

 

16. Για αλλαγές σε Εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων με ημερομηνία έκδοσης από 1 Αυγούστου 2016 και έπειτα, ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις, κατά περίπτωση: 

 

 

 

a.        Πριν από την αναχώρηση κάθε πτήσης

 

Αλλαγή ημερομηνίας ή/και ώρας
Καμία χρέωση 
Αλλαγή δρομολογίου ή/και ονόματος επιβάτη ή/και θέσης ταξιδίου ή/και αερομεταφορέα
Χρέωση 55 ΕΥΡΩ ή 5.000 μιλίων

 

b.      Μετά την αναχώρηση κάθε πτήσης, σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης στο αεροδρόμιο

 

Αλλαγή ημερομηνίας ή/και ώρας
Χρέωση 55 ΕΥΡΩ ή 5.000 μιλίων
Αλλαγή δρομολογίου ή/και ονόματος επιβάτη ή/και θέσης ταξιδίου ή/και αερομεταφορέα

Χρέωση 110 ΕΥΡΩ ή 10.000 μιλίων

Μη χρησιμοποίηση για πτήση μετάβασης, επιθυμία πραγματοποίησης μόνο της πτήσης επιστροφής 

Χρέωση 55 ΕΥΡΩ ή 5.000 μιλίων + ενοποίηση σε μίλια για την έκδοση αντίστοιχου εισιτηρίου απλής μετάβασης
Μη χρησιμοποίηση για πτήση μετάβασης, επιθυμία πραγματοποίησης μόνο της πτήσης επιστροφής με αλλαγή ημερομηνίας ή/και ώρας ή/και δρομολογίου ή/και ονόματος επιβάτη ή/και θέσης ταξιδίου ή/και αερομεταφορέα
Χρέωση 110 ΕΥΡΩ ή 10.000 μιλίων + ενοποίηση σε μίλια για την έκδοση αντίστοιχου εισιτηρίου απλής μετάβασης

 

c.       Μερική χρήση εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων

 

Αλλαγή δρομολογίου ή/και ονόματος επιβάτη ή/και θέσης ταξιδίου για την πτήση επιστροφής (όταν η πτήση μετάβασης έχει ήδη πραγματοποιηθεί) ή/και αερομεταφορέα
Χρέωση 55 ΕΥΡΩ ή 5.000 μιλίων + ενοποίηση σε μίλια για την έκδοση αντίστοιχου εισιτηρίου απλής μετάβασης

 

17.  Σε περίπτωση τροποποίησης για αλλαγή δρομολογίου/θέσης/αερομεταφορέα/ονόματος επιβάτη, η νέα κράτηση μπορεί να γίνει με χρήση των μιλίων που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του Μέλους τη στιγμή της αίτησης ή, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα μίλια, περιμένοντας την επιστροφή των μιλίων του εισιτηρίου που θα αντικατασταθεί (η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την αίτηση).
 

18.  Σε περίπτωση τροποποίησης στο Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων για αλλαγή δρομολογίου/θέσης/αερομεταφορέα/ονόματος επιβάτη από την οποία προκύπτει πλεόνασμα μιλίων, αυτά τα μίλια θα χαθούν και, σε καμία περίπτωση, δεν θα επιστραφούν στο Μέλος.
 

19.  Όλες οι αλλαγές που ζητούνται σε ένα Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων, είτε κατά τη διάρκεια της φάσης κράτησης είτε για εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί, απαιτούν την κράτηση ή την έκδοση νέου Εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων, το οποίο υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων στην πτήση που ζητήθηκε.

 

20.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του Εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων δεν είναι ο κάτοχος του λογαριασμού MilleMiglia, κατά την έκδοση του Εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων, θα αποσταλεί ένα αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου στη διεύθυνση email που παρέχεται στο προφίλ του κατόχου του λογαριασμού, καθώς και στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από το δικαιούχο. Εάν δεν υπάρχει διεύθυνση email στο προφίλ λογαριασμού του Μέλους, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση Εισιτηρίων εξαργύρωσης μιλίων σε δικαιούχους διαφορετικούς από τον κάτοχο του λογαριασμού.
 

21.  Σε περίπτωση έκδοσης του Εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων σε δικαιούχο διαφορετικό από τον κάτοχο του λογαριασμού, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει το ακόλουθο υλικό τεκμηρίωσης για το Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων: στο check-in: ταξιδιωτικό έγγραφο, προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης, έγγραφο εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον κάτοχο του λογαριασμού και φωτοαντίγραφα του εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου του λογαριασμού και της Κάρτας MilleMiglia.
 

22.  Σε περίπτωση που το Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων δεν χρησιμοποιηθεί (στο σύνολό του ή εν μέρει) λόγω αιτιών που οφείλονται στην Alitalia, θα δοθεί πλήρης ή μερική επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί με την πιστωτική κάρτα, μαζί με τα μίλια που χρησιμοποιήθηκαν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τα Εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων, ανατρέξτε στους Κανονισμούς MilleMiglia (Άρθρο 8).