ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CASH & MILES ΤΗΣ ALITALIA (ισχύουν από 15 Οκτωβρίου 2016)

 

1.      Το πρόγραμμα Cash & Miles προσφέρει την ευκαιρία χρήσης μιλίων για την απόκτηση εκπτώσεων στην τιμή αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων στον ισχύοντα ναύλο σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Alitalia (δεν επιτρέπονται πτήσεις κοινού κωδικού), από τουλάχιστον 5.000 μίλια έως και το συνολικό ποσό της τιμής αγοράς.

 

2.      Τα εισιτήρια Cash & Miles θα εκδίδονται από 15 Οκτωβρίου 2016 και έπειτα.

 

3.      Μπορείτε να κερδίσετε μίλια σε εισιτήρια που εκδίδονται με το πρόγραμμα Cash & Miles, με βάση την κατηγορία κράτησης που ζητάτε και σύμφωνα με τους πίνακες συγκέντρωσης μιλίων που ισχύουν την ημερομηνία της πτήσης.

 

4.      Τα εισιτήρια που εκδίδονται με το πρόγραμμα Cash & Miles τηρούν όλους τους κανόνες που διέπουν τον ισχύοντα ναύλο που έχει επιλέξει το Μέλος κατά τη διάρκεια της φάσης αγοράς και πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν το ναύλο.

 

5.      Σε περίπτωση αλλαγών ή/και επιστροφών χρημάτων για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί με το πρόγραμμα Cash & Miles, οι πληρωμές ενδεχόμενων χρεώσεων, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ναύλου που έχει αγοραστεί, ή/και η πληρωμή οποιωνδήποτε περαιτέρω ναύλων πρέπει να πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα μέσω των Υπηρεσιών μελών MilleMiglia. Εάν ο ναύλος επιτρέπει την επιστροφή χρημάτων, το ποσό των μιλίων που χρησιμοποιούνται ή το ποσό που καταβάλλεται με πιστωτική κάρτα, χωρίς να έχουν υπολογιστεί τυχόν απαιτούμενες χρεώσεις, θα επιστραφεί στο Μέλος.

6.      Σε καμία περίπτωση, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του ποσού μιλίων σε χρήματα.

 

7.      Η κράτηση και η έκδοση ενός εισιτηρίου με το πρόγραμμα Cash & Miles μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο www.alitalia.com ή μέσω των Υπηρεσιών μελών MilleMiglia.

 

8.      Τα μίλια που απαιτούνται για την έκδοση ενός εισιτηρίου με την προσφορά Cash & Miles μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προγράμματος MilleMiglia και υποδεικνύονται κατά την online αγορά στον ιστότοπο www.alitalia.com ή κοινοποιούνται κατά τη διαδικασία αγοράς που πραγματοποιείται μέσω των Υπηρεσιών μελών MilleMiglia.

9.      Δεν θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για εισιτήρια που πρόκειται να εκδοθούν με το πρόγραμμα Cash & Miles, εάν η τιμή του εισιτηρίου σε μίλια υπερβαίνει τον αριθμό των μιλίων που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του Μέλους κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης.

10.  Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός του προγράμματος Cash & Miles με το Standard εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων ή το αντίστροφο. Μετά την έκδοση ενός εισιτηρίου με το πρόγραμμα Cash & Miles, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του σε Εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων.

11.  Όσον αφορά ένα εισιτήριο που εκδίδεται με το πρόγραμμα Cash & Miles, είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναβάθμισης με χρήση τόσο μιλίων όσο και πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από την κατηγορία κράτησης που έχει αγοραστεί.

12.  Είναι δυνατή η απόκτηση εισιτηρίων με το πρόγραμμα Cash & Miles για τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του εισιτηρίου δεν είναι ο κάτοχος του εν λόγω λογαριασμού MilleMiglia, κατά την έκδοση του εισιτηρίου, θα αποσταλεί ένα αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου στη διεύθυνση email που παρέχεται στο προφίλ του κατόχου του λογαριασμού, καθώς και στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από το δικαιούχο. Όταν δεν υπάρχει διεύθυνση email στο προφίλ του κατόχου του λογαριασμού, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων με το πρόγραμμα Cash & Miles σε δικαιούχους διαφορετικούς από τον κάτοχο του λογαριασμού.

13.    Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν χρησιμοποιηθεί (στο σύνολό του ή εν μέρει) λόγω αιτιών που οφείλονται στην Alitalia, θα δοθεί πλήρης ή μερική επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί με την πιστωτική κάρτα, μαζί με τα μίλια που χρησιμοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Cash & Miles.