Αγορά μιλίων

Αγοράστε τα μίλια που χρειάζεστε για να λάβετε το εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων που θέλετε. Αγοράστε μίλια και δωρίστε τα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μεταφέρετε τα μίλια σας σε όποιον θέλετε.

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗΣ ΜΙΛΊΩΝ ΜΕ ΜΊΛΙΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΤΕΊ Ή ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΊ

ΤΑ ΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ 75% ΤΩΝ ΜΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΙΛΙΩΝ ΕΧΕΤΕ ΖΗΤΗΣΕΙ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 25% ΤΩΝ ΜΙΛΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ALITALIA Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ MILLEMIGLIA.

Κατά την κράτηση ενός εισιτηρίου εξαργύρωσης μιλίων, η Alitalia ελέγχει τα μίλια που έχετε κερδίσει και αγοράσει ή μεταφέρει στο λογαριασμό σας. Το σύστημα χρησιμοποιεί πρώτα τα μίλια που προέρχονται από αγορές ή μεταφορές σε ποσοστό έως 75% των μιλίων που απαιτούνται για το εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων. Τα μίλια που συγκεντρώνονται με την Alitalia ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες του MilleMiglia χρησιμοποιούνται για το υπόλοιπο του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων μιλίων.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εξαργυρώσετε ένα εισιτήριο 40.000 μιλίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 30.000 μίλια που προέρχονται από αγορές ή/και μεταφορές και 10.000 μίλια που έχετε κερδίσει με πτήσεις της Alitalia ή με τις συνεργαζόμενες εταιρείες του MilleMiglia.