Αγορά μιλίων

Αγοράστε τα μίλια που χρειάζεστε για να λάβετε το εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων που θέλετε. Αγοράστε μίλια και δωρίστε τα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μεταφέρετε τα μίλια σας σε όποιον θέλετε.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ Ή ΔΩΡΙΣΤΕ ΜΙΛΙΑ

ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΙΛΙΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΡΚΕΤΑ ΜΙΛΙΑ; ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΜΙΛΙΑ ONLINE Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Ή ΔΩΡΙΣΤΕ ΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΙΛΙΩΝ.

ΑΓΟΡΑ ΜΙΛΙΩΝ

Αγοράστε έως 70.000 μίλια* κάθε χρόνο έναντι 25 ευρώ ανά 1.000 μίλια.

 

Αγοράστε ή χαρίστε τώρα
Θα πρέπει να συνδεθείτε πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή (διαφορετικά, το σύστημα θα εμφανίσει απευθείας τη φόρμα αίτησης σύνδεσης)      

 

ΔΩΡΑ ΜΙΛΙΩΝ

Αγοράστε μίλια για φίλους και συγγενείς εύκολα και γρήγορα. Δώστε μας απλώς το email τους και εμείς θα τους στείλουμε ένα μυστικό κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να λάβουν τα μίλια που τους δωρίσατε.
Ακόμα και αν δεν είναι μέλη του MilleMiglia, θα λάβουν τα μίλια που τους δωρίσατε, μόλις κάνουν την εγγραφή τους.

Δωρίστε έως 70.000 μίλια* κάθε χρόνο έναντι 25 ΕΥΡΩ ανά 1.000 μίλια.

 

Εάν σας έχουν δωρίσει μίλια MilleMiglia, ακολουθήστε τα εξής τρία βήματα:

 • Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα MilleMiglia, εάν δεν είστε ακόμα μέλος.
 • Συνδεθείτε στη σελίδα του MilleMiglia.
 • Ζητήστε τα μίλια σας online χρησιμοποιώντας τον κωδικό που λάβατε μέσω email.


*Σε πολλαπλάσια των 1.000, με ανώτατο όριο αγοράς τα 70.000 μίλια.

 

 

Κανονισμός

Υποβάλλοντας ένα ηλεκτρονικό αίτημα αγοράς μιλίων της Alitalia (εφεξής: "μίλια"), τα μέλη του MilleMiglia αναγνωρίζουν και αποδέχονται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής: Όροι και προϋποθέσεις). Η πώληση μιλίων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στα μέλη του MilleMiglia από την εταιρεία Points.com Inc. Η εταιρεία αυτή έχει εξουσιοδοτηθεί από την Alitalia, βάσει μεταξύ τους σύμβασης, για την πώληση μιλίων και τη μεταφορά μιλίων από το λογαριασμό ενός μέλους του MilleMiglia στο λογαριασμό άλλου μέλους του Προγράμματος MilleMiglia.
Η έδρα της εταιρείας αυτής είναι στο Οντάριο του Καναδά (εφεξής: "Points.com").

 1. Το πρόσωπο που επιθυμεί να αγοράσει ή να δωρίσει μίλια πρέπει να είναι μέλος του Προγράμματος MilleMiglia. Το ίδιο ισχύει και για το πρόσωπο που θα λάβει το δώρο.
 2. Τα αιτήματα αγοράς που υποβάλλονται από μέλη του Προγράμματος θεωρούνται έγκυρα μόνο αφού γίνουν αποδεκτά από την Points.com. Μοναδική απόδειξη της αποδοχής του εκάστοτε αιτήματος από μέρους της Points.com είναι η πίστωση των μιλίων στο λογαριασμό του αγοραστή ή του παραλήπτη του δώρου.
 3. Τα μίλια που έχουν αγοράσει Μέλη χρησιμοποιούνται για την έκδοση των εισιτηρίων εξαργύρωσης. Επομένως, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για αυτά.Τα μέλη δικαιούνται να ακυρώσουν μια αγορά ή ένα δώρο μιλίων που έχουν πραγματοποιήσει, χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς να διευκρινίσουν τους λόγους της ακύρωσης, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της συναλλαγής από την Points.com μέσω email. Οποιοδήποτε αίτημα ακύρωσης μιας αγοράς ή ενός δώρου θα γνωστοποιείται στην Alitalia με την αποστολή email στη διεύθυνση buymiles.support@alitalia.it. Εάν ο αγοραστής πραγματοποιήσει την ακύρωση σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες και προθεσμίες, τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει του επιστρέφονται. Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης ακύρωσης από την Alitalia. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και τους όρους που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης, όπως αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ο αγοραστής χάνει κάθε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
 4. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο 3, η επιστροφή χρημάτων που έχουν καταβληθεί για την αγορά ή το δώρο μιλίων δεν είναι δυνατή.
 5. Οι αγορές και τα δώρα μιλίων δεν υπολογίζονται για την αναβάθμιση ή τη βελτίωση του status στο Πρόγραμμα MilleMiglia.
 6. Τα μέλη του Προγράμματος MilleMiglia μπορούν να αγοράζουν μίλια σε πολλαπλάσια των 1.000. Τα μέλη μπορούν να αγοράζουν ή να λαμβάνουν έως 70.000 μίλια ετησίως.
 7. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι η Points.com μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email, τα στοιχεία του λογαριασμού του στο MilleMiglia και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας για τους σκοπούς της επεξεργασίας της συναλλαγής που ζήτησε. Η Points.com δεν θα χρησιμοποιεί και δεν θα αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία των μελών για άλλους σκοπούς πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο για τους σκοπούς της διερεύνησης ή της δίωξης περιπτώσεων απάτης ή εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.
 8. Επιπλέον, ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει λάβει την πρότερη έγκριση του παραλήπτη να κοινοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email και τον αριθμό MilleMiglia του παραλήπτη για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής Δώρου μιλίων, αποδεχόμενος με αυτόν τον τρόπο όλες τις ευθύνες που συνεπάγεται η εν λόγω κοινοποίηση.
 9. Ο αγοραστής και ο παραλήπτης δεν επιτρέπεται να πωλούν, να ανταλλάσσουν ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια διανομής των μιλίων που έχουν αγοράσει ή λάβει σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς. Σε περίπτωση μεταπώλησης, διανομής ή χρήσης μιλίων που προέρχονται από αγορά ή δώρο για σκοπούς που δεν εγκρίνει η Points.com ή σε περίπτωση απόκτησης μιλίων μέσω κατάχρησης ή απάτης με πιστωτική κάρτα ή με χρήση άλλων παράνομων μέσων, η Points.com δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράψει, να ακυρώσει, να αρνηθεί να αποδώσει ή/και να κατάσχει αυτά τα μίλια και να ασκήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο δικαίωμα ή διορθωτικό μέτρο. Ο αγοραστής συμφωνεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Points.com που αφορούν έρευνες ή νομικές ενέργειες κατά ατόμων που έχουν προβεί ή υπάρχει υποψία ότι έχουν προβεί σε κατάχρηση ή απάτη σε σχέση με την αγορά ή τα δώρα μιλίων σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς.
 10. Η αγορά μιλίων δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα επιβραβεύσεων MilleMiglia. Επομένως, η Points.com δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις στις οποίες τα μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να εξαργυρώσουν μίλια που έχουν αγοράσει ή λάβει ως δώρο.
 11. Ο αγοραστής συμφωνεί να καταβάλλει το σύνολο του εκάστοτε ποσού στην Points.com μέσω πιστωτικής κάρτας πριν από τη μεταφορά των μιλίων στο λογαριασμό MilleMiglia του ίδιου ή του παραλήπτη του δώρου. Υποβάλλοντας αίτημα αγοράς ή δώρου μιλίων ο αγοραστής εξουσιοδοτεί την Points.com να χρεώσει την πιστωτική του κάρτα, τον αριθμό της οποίας της έχει προσκομίσει.
 12. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι η παροχή και η χρήση όλων των μιλίων, συμπεριλαμβανομένων των μιλίων που προέρχονται από αγορά ή δώρο, σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του Προγράμματος MilleMiglia και ότι η Alitalia έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της εφαρμογής, της τροποποίησης και του καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για το Πρόγραμμα MilleMiglia. Η Points.com δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των μελών και δεν έχει καμία υποχρέωση να τα ενημερώνει για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση της Alitalia σχετικά με το Πρόγραμμα MilleMiglia. Με το παρόν ο αγοραστής συμφωνεί να μην προβάλει καμία αξίωση έναντι της Points.com για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση της Alitalia σε σχέση με το Πρόγραμμα MilleMiglia. Η Points.com δεν θεωρείται εκπρόσωπος της Alitalia για κανένα σκοπό.
 13. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη στιγμή που ο αγοραστής ή ο παραλήπτης ενός δώρου υποβάλλει αίτημα εξαργύρωσης μιλίων, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μίλια που αγόρασε ή έλαβε ως δώρο σε ποσοστό έως 75% της αξίας της εκάστοτε εξαργύρωσης μιλίων. (Το 25% των μιλίων που απαιτούνται για την εξαργύρωση μιλίων πρέπει να προέρχεται από τη χρήση υπηρεσιών της Alitalia ή των Συνεργαζόμενων εταιρειών της Alitalia.)
 14. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας, η ευθύνη της Points.com δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλουν τα μέλη για την αγορά ή το δώρο μιλίων. Η Points.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία σχετίζεται με αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις ή με την αγορά ή το δώρο μιλίων από μέλη.
 15. Ο αγοραστής θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις.
 16. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται αποκλειστικά στη νομοθεσία της Ιταλίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι το μοναδικό αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο της Ρώμης (Ιταλία).
 17. Ο αγοραστής δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση που διέπεται από αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις, ούτε τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν τη σύμβαση.
 18. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις αποτελούν, μαζί με το αίτημα αγοράς του μέλους, το σύνολο της σχετικής σύμβασης μεταξύ του αγοραστή και της Points.com και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων ή παράλληλα υφιστάμενων γραπτών ή προφορικών σχετικών συμβάσεων και συμφωνιών, εάν υπάρχουν. Καμία τροποποίηση, αλλαγή ή ακύρωση αυτών των Όρων και προϋποθέσεων δεν είναι έγκυρη ή δεσμευτική, εάν δεν πραγματοποιηθεί εγγράφως και δεν υπογραφεί από την Points.com με τη συγκατάθεση της Alitalia.
 19. Η Points.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη προκύψει κατά την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, πόλεμο, απεργία, εργασιακές διαφορές, στάση εργασίας, πυρκαγιά, ενέργεια της κυβέρνησης ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, συναφή ή μη, που δεν άπτεται του πεδίου ελέγχου της.
 20. Η Alitalia και η Point.com θα διαχειρίζονται όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται κατά την εγγραφή στη συγκεκριμένη ή σε μεταγενέστερες ενέργειες σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σύμφωνα με το ιταλικό Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003 (Κώδικας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος MilleMiglia που παρατίθενται στον ιστότοπο www.alitalia.com.