Αγορά μιλίων

Αγοράστε τα μίλια που χρειάζεστε για να λάβετε το εισιτήριο εξαργύρωσης μιλίων που θέλετε. Αγοράστε μίλια και δωρίστε τα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μεταφέρετε τα μίλια σας σε όποιον θέλετε.

ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΙΛΊΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΙΛΙΩΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ.

Μπορείτε να μεταφέρετε έως 60.000 μίλια το χρόνο* έναντι 10 ευρώ ανά 1.000 μίλια.

Για να μεταφέρετε μίλια, δώστε τον αριθμό MilleMiglia και τη διεύθυνση email του παραλήπτη.* Σε πολλαπλάσια των 1.000, με ανώτατο όριο μεταφοράς τα 60.000 μίλια.

 

Κανονισμός

 

Υποβάλλοντας ένα ηλεκτρονικό αίτημα μεταφοράς μιλίων της Alitalia (εφεξής: "μίλια"), τα μέλη του MilleMiglia αναγνωρίζουν και αποδέχονται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής: "Όροι και προϋποθέσεις"). Η μεταφορά μιλίων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στα μέλη του MilleMiglia από την εταιρεία Points.com Inc., η οποία εδρεύει στην επαρχία του Οντάριο στον Καναδά (εφεξής: "Points.com"). Αυτή η εταιρεία έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει σύμβασης από την Alitalia για την πώληση και μεταφορά μιλίων από το λογαριασμό ενός μέλους του MilleMiglia στο λογαριασμό άλλου μέλους του MilleMiglia.

 1. Το άτομο που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια πρέπει να είναι μέλος του Προγράμματος MilleMiglia και να έχει εκπληρώσει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις του. Το ίδιο ισχύει και για το άτομο στο οποίο μεταφέρονται τα μίλια (εφεξής: "αποδέκτης").
 2. Τα αιτήματα μεταφοράς που υποβάλλονται από μέλη του Προγράμματος θεωρούνται έγκυρα μόνο αφού γίνουν αποδεκτά από την Points.com. Η αποδοχή από την Points.com θα αποδεικνύεται μόνο με την αφαίρεση των μιλίων από το λογαριασμό του μέλους και τη μεταφορά τους στο λογαριασμό του αποδέκτη.
 3. Το μέλος που μεταφέρει τα μίλια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη μεταφορά, χωρίς να υποστεί καμία ποινή και χωρίς να διευκρινίσει το λόγο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της συναλλαγής από την Points.com μέσω email. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μεταφοράς πρέπει να γνωστοποιείται στην Alitalia μέσω email στη διεύθυνση buymiles.support@alitalia.it. Εφόσον το μέλος ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που ορίζονται από την Points.com και την Alitalia, θα του επιστραφούν τα ποσά που έχει καταβάλει για τη μεταφορά των μιλίων. Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που η Alitalia θα λάβει την ειδοποίηση ακύρωσης. Σε περίπτωση που το μέλος δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και τους όρους που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης, όπως αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, χάνει κάθε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
 4. Τα μίλια που μεταφέρονται από το Μέλος είναι τα πρώτα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου επιβράβευσης, επομένως δεν θα επιστρέφονται εάν στο μεταξύ εκδοθεί αυτό το εισιτήριο.
 5. Τα μίλια που προέρχονται από μεταφορά δεν υπολογίζονται για την αναβάθμιση ή τη βελτίωση του status στο Πρόγραμμα MilleMiglia.
 6. Κάθε μέλος του MilleMiglia μπορεί να μεταφέρει μίλια σε πολλαπλάσια των 1.000 μιλίων, με ανώτατο όριο τα 60.000 ανά μεταφορά και 60.000 μίλια ανά έτος.
 7. Το μέλος που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια συμφωνεί ότι η Points.com μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email, τα στοιχεία του λογαριασμού του στο MilleMiglia και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας για την επεξεργασία της συναλλαγής που ζήτησε. Η Points.com δεν θα χρησιμοποιεί και δεν θα αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία των μελών για άλλους σκοπούς πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο για τους σκοπούς της διερεύνησης ή της δίωξης περιπτώσεων απάτης ή εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.
 8. Επίσης, το μέλος που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια δηλώνει ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση του παραλήπτη να κοινοποιήσει στην Points.com το όνομα, τη διεύθυνση email και τον αριθμό MilleMiglia του παραλήπτη για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταφοράς.
 9. Το άτομο που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια και ο αποδέκτης δεν επιτρέπεται να πωλούν, να ανταλλάσσουν ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια διανομής των μιλίων που μεταφέρονται σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς. Σε περίπτωση μεταπώλησης, διανομής ή χρήσης μιλίων που προέρχονται από μεταφορά για σκοπούς που δεν εγκρίνει η Points.com ή σε περίπτωση μεταφοράς μιλίων μέσω κατάχρησης ή απάτης με πιστωτική κάρτα ή με χρήση άλλων παράνομων μέσων, η Points.com δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράψει, να ακυρώσει, να αρνηθεί να αποδώσει ή/και να κατάσχει αυτά τα μίλια που προέρχονται από μεταφορά και να ασκήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο δικαίωμα ή διορθωτικό μέτρο, κατά την προαίρεσή της και με τη βοήθεια της Alitalia. Το μέλος που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια συμφωνεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Points.com που αφορούν έρευνες ή νομικές ενέργειες κατά ατόμων που έχουν προβεί ή υπάρχει υποψία ότι έχουν προβεί σε κατάχρηση ή απάτη σε σχέση με τη μεταφορά μιλίων σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς.
 10. Η μεταφορά μιλίων δεν αποτελεί εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των επιβραβεύσεων MilleMiglia. Επομένως, η Points.com δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις στις οποίες τα μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να εξαργυρώσουν μίλια που προέρχονται από μεταφορά.
 11. Το μέλος που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια συμφωνεί να καταβάλλει το σύνολο του εκάστοτε ποσού στην Points.com μέσω πιστωτικής κάρτας πριν από τη μεταφορά των μιλίων στο λογαριασμό MilleMiglia του αποδέκτη. Υποβάλλοντας ένα αίτημα μεταφοράς μιλίων, το μέλος εξουσιοδοτεί την Points.com ή τον εκπρόσωπο αυτής να χρεώσει την πιστωτική του κάρτα, τον αριθμό της οποίας της έχει δώσει.
 12. Το μέλος που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια συμφωνεί ότι η παροχή και η χρήση όλων των μιλίων, συμπεριλαμβανομένων των μιλίων που προέρχονται από μεταφορά σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, υπόκεινται στους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του Προγράμματος MilleMiglia και ότι η Alitalia έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της εφαρμογής, της τροποποίησης, της ακύρωσης και του καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για το Πρόγραμμα MilleMiglia. Η Points.com δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των μελών και δεν έχει καμία υποχρέωση να τα ενημερώνει για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή απόφαση της Alitalia σχετικά με το Πρόγραμμα MilleMiglia. Με το παρόν, το μέλος συμφωνεί να μην προβάλει καμία αξίωση έναντι της Points.com για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή απόφαση της Alitalia σε σχέση με το Πρόγραμμα MilleMiglia. Η Points.com δεν θεωρείται εκπρόσωπος της Alitalia για κανένα σκοπό.
 13. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη στιγμή που ο αποδέκτης υποβάλλει αίτημα εξαργύρωσης μιλίων, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μίλια που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του σε ποσοστό έως 75% της αξίας της εκάστοτε εξαργύρωσης μιλίων. (Το 25% των μιλίων που απαιτούνται για την εξαργύρωση μιλίων πρέπει να προέρχεται από τη χρήση υπηρεσιών της Alitalia ή των Συνεργαζόμενων εταιρειών της Alitalia.)
 14. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΥ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ POINTS.COM ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΛΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η POINTS.COM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ.
 15. Το μέλος που μεταφέρει να μίλια θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις και για τη μεταφορά μιλίων από αυτό.
 16. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται αποκλειστικά στη νομοθεσία της Ιταλίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι το μοναδικό αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο της Ρώμης (Ιταλία).
 17. Το μέλος που επιθυμεί να μεταφέρει τα μίλια δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση που διέπεται από αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις, ούτε τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν τη σύμβαση.
 18. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις αποτελούν, μαζί με το αίτημα μεταφοράς του μέλους, το σύνολο της σχετικής σύμβασης μεταξύ του μέλους και της Points.com και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων ή παράλληλα υφιστάμενων γραπτών ή προφορικών σχετικών συμβάσεων και συμφωνιών, εάν υπάρχουν. Καμία τροποποίηση, αλλαγή ή ακύρωση αυτών των Όρων και προϋποθέσεων δεν είναι έγκυρη ή δεσμευτική, εάν δεν πραγματοποιηθεί εγγράφως και δεν υπογραφεί από την Points.com με τη συγκατάθεση της Alitalia.
 19. Η Points.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη κατά την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, πόλεμο, απεργία, εργασιακές διαφορές, στάση εργασίας, πυρκαγιά, ενέργεια της κυβέρνησης ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, συναφή ή μη, που δεν άπτεται του πεδίου ελέγχου της.
 20. Η Alitalia και η Points.com θα διαχειρίζονται όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται με τη συναίνεση στη συγκεκριμένη ή σε μεταγενέστερες ενέργειες σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σύμφωνα με το ιταλικό Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003 (προστασία προσωπικών δεδομένων), όπως ορίζεται στους Όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος MilleMiglia, οι οποίοι παρατίθενται στον ιστότοπο www.alitalia.com.